ÚVODNÍ STRÁNKA

bílá zima 013.JPG
bílá zima 014.JPG
bílá zima 015.JPG
DRUIDOVÉ - DRUID A PŘÍRODA - DRUID A DUCHOVNÍ CESTA - MYSTERIA DRUIDŮ
SYSTÉMY DRUIDŮ - ŠKOLY DRUIDŮ - UČENÍ DRUIDŮ - SPOLEČENSTVÍ DRUIDŮ 


 

BARD je mystický básník, kronikář a vypravěč. Pracuje také s dalšími druhy umění a jejich prostřednictvím přináší vnitřní vhledy z jiných světů do dnešní reality.

OVAT studuje přírodu a přírodní zákony z duchovního pohledu. Svoje vědomosti používá ku prospěchu svých přátel a celého okolí.

DRUID studuje veškeré souvislosti dávného magického systému a učí se s ním pracovat. Rád pomáhá dalším adeptům na této cestě.

DRUID NA VLASTNÍCH NOHOU dokončil svoje oficiální druidské studium, ale ve své druidské cestě pokračuje dál.

POZOR, SLEDUJTE NOVOU ZÁLOŽKU "ZPRAVODAJ DRUIDŮ"!
nejnovější články: ČAS VLKA, KRUH SESTER, STUDENTŮM ČESKÉ VERZE OBOD
Haiku pro toto období:

zimními vraty
jen nesmělý zpěv ptáků
zavrzat může


 
PŘÍBĚH MLADÉHO VLKA

Jsem vlk šedý, známý svou intuicí, inteligencí a schopností zvládnout věci, které člověk nechápe. Jsem ještě mladý, ale za rok se oddělím od své smečky, najdu si partnerku a založím smečku vlastní. V současné době bych bez své smečky ještě nepřežil.

Je zima. Nacházím se uprostřed zasněžené divočiny, ale dočasně se musím od smečky oddělit. Dnes jsem si při lovu pochroumal šlachu na pravé zadní noze. Potřebuji se zotavit. Nebude to trvat dlouho, uzdravuji se rychle. Postačí dva dny, po které ani nemusím žrát. Opatrně našlapuji a snažím se nezanechávat krvavé stopy. Útočiště nacházím pod převislými kořeny mohutného stromu. Toto místo mi poslouží jako dočasné doupě. Cítím se tu v bezpečí a zmožen únavou usínám.

Probouzím se po dvou dnech posilujícího spánku. Je temná noc a všude spousta zvuků. Mě však neděsí, divočina je můj domov. Chrochtající prasata se spíš bojí mě, ale zbytečné zabíjení není můj styl. Lov je práce, a lidé také většinou zbytečně nepracují, když nemusí. Právě mi přes cestu přeběhl, nebo spíš přeskočil, velký jelen. Jaká drzost!

Co jsem prospal a zotavil, mohu se opět připojit ke svým druhům. Momentálně jsou asi 20 km daleko. Vím to naprosto přesně, spojuje nás neviditelné pouto. Všichni jsme pokrevně spřízněni. Našlapuji opatrně, abych zjistil, jestli je noha v pořádku. Sice ještě bolí, ale už funguje, a to je hlavní. Díky smyslu pro orientaci dokážu najít kořist, kterou pro mne včera bratři a rodiče zanechali. Nemusím spěchat. Dnes ještě na mě ostatní počkají. Tak jako já vím o nich, oni vědí, že jsem na cestě k nim...


 
CITÁT PRO ROK 2019


Předkládám test,
zda je tvoje pozemská mise splněna;

Pokud žiješ,
tedy není.

Richard Bach: ILLUSIONS
 
STROM

Strom je úzce spojován s tímto obdobím a stejně tak s duchovní prací druida. Nosíme si domů vánoční stromky, aby nám připomněly přírodu a dávnou tradici.

Skupinka druidů sedí v kruhu a představuje si strom. Jeden svým vnitřním zrakem vidí borovici na krále během kruté zimy, jiný má před očima kvetoucí jabloň na své zahrádce v létě při západu slunce, další vnímá vůni kvetoucího šeříku zjara u cesty, když vítr setřásá rosu z jeho květů. Úkol dostali všichni stejný, ale každý se ho zmocnil po svém, každý má svou vlastní vizi.

Ve skutečnosti druidové zřídka pracují jen s jedním stromem. Vizualizují si posvátný háj, kde rostou různé druhy stromů, keřů a rostlin, žijí nejrůznější živočichové, ptáci a zvěř. Druid mívá dva posvátné hájky. Jeden ve volné přírodě, druhý ve vlastní představivosti. Oba hájky se vzájemně doplňují a ovlivňují. Vize radí druidovi, kde vysadit nový strom nebo celý háj a příroda ho k těmto představám inspiruje. Pokud mu počasí nedovolí praktikovat v břírodě, vnitřní hájek má vždy s sebou. Díky tomu může být v přírodě, i když tam ve skutečnosti není, a svůj rituál provádět prakticky kdekoli.
 
RITUÁL

U rittuálu není ani tak důležité, co říkáme, ale jak to říkáme, a jakou odezvu v nás určitý verš nebo formulka vyvolává. Rituál nás vede chodbami času do jiných světů. Hledat kouzelné "abraka-dabra" je stejné, jako honit fatu morgánu po poušti. Ale existují lidé, kteří bezpečně křižují poušť mnohokrát za život.

Rituály dnešních druidů vychází ze staré tradice. Vedou nás po stejných stezkách jako kdysi naše dávné bratry. Rituál je nadčasový, ale každý druid ho vnímá jinak. Jde svým vlastním směrem, aniž by bloudil. Nomáda vede po poušti Slunce, Měsíc a hvězdy, druida provází rituálem neviditelná síla univerza.
 

SURVIVAL
škola meditativního běhuK napsání této knížky mě inspiroval běhající mnich Sakyong Miphan. Ale zatímco Sakyong je v první řadě mnich, a teprve potom běžec, já jsem byla nejprve řadu let běžkyní, a teprve "na stará kolena" se začala zajímat o duchovní cesty a o duchovní rozměr běžeckého sportu. Kromě běžných tratí se knížka zabývá distancemi delšími než maraton, kterým říkáme ULTRAMARATONY. Na Západě je často nazývají SURVIVAL - přežití.
Knížka vyšla v nakladatelství MALVERN.
 

OGHAM
cesta vroubená příběhy stromů


OGHAM je dávný dorozumívací systém. Podobně jako písmo starých Mayů, starých Egypťanů nebo severské runy, musí být zkoumán v kontextu s místem a s životem společnosti, kde vznikl. Ogham vytvořili dávní druidové, kněžský řád keltské společnosti. Ta žila v těsném sepjetí s přírodou, a na ní je také založen celý tento sofistikovaný systém.
Tajemnou abecedu vám přibližujeme krok za krokem, nebo, chcete-li, strom za stromem. Dávný systém se vynořuje z mlhy zapomnění jako cesta, po které putuje mladá druidka. Dávná tajemství vyplouvají na povrch v magických vizích a příbězích vyprávěných duchem lesa a duchem jednotlivých stromů, které vroubí cestu naší krajinou, po které kdysi Keltové mířili na západ.

Knížka vyšla v nakladatelství MALVERN.
 
OGHAM V DNEŠNÍ DOBĚ

Dávní druidové pracovali se svými tématy celistvou metodou. Nepoužívaqli škatulkování a nálepkování, to přinesla teprve moderní doba. Uchopení druidských témat formou tabulek nebo rejstříků je proto velmi neobvyklé a do jisté míry narušuje pohled na témata, kterými se druidové zabývali. Na druhou stranu chápu, že moderní doba si tento způsob práce žádá.

Při sestavování oghamu do tabulky je potřeba si uvědomit, že ogham je ABECEDA. Proto každá tabulka musí v první řadě obsahovat OGHAMOVY ZNAKY, jim odpovídající STROMY, KEŘE NEBO ROSTLINY, jejich KELTSKÉ NÁZVY a přepis znaků na PÍSMENA naší abecedy.
Teprve potom mohou přijít další údaje. Upozorňuji, že písmena nebo skupiny písmen jsou přepisem zvuku, který se odvíjí od keltského názvu, a ten proto není možné vynechat. Bývá spjatý s jedním nebo s více oghamovými stromy. V některých případech se jedná spíš o název znaku.

Pokud bychom tyto základní úvaje v tabulkách vynechali, byly by tyto tabulky naprosto nesrozumitelné. Pro lepší přehlednost je vhodné ještě jednotlivé oghamovy skupiny (aicme) řádně oddělit jednu od druhé. Odpovídá to základnímu řazení do skupin, které vznikaly nejspíš postupně.

OGHAM - PŘEHLEDNÁ TABULKA

pozice - znak - písmeno/a - keltský název - strom - funkce
 


AICME BŘÍZY

1.pozice - znak - B - Beith - bříza - objevitel
2.pozice - znak - L - Luis - jeřáb - ochránce
3.pozice - znak - F,V - Fearn - olše - bojovník
4. pozice - znak - S - Saille - vrba - vizionář
6. pozice - znak - N - Nuinn - jasan - průvodce


AICME HLOHU


1. znak - H - Huathe - hloh - objevitel
2. znak - D - Duir - dub - ochránce
3. znak - T - Tinne - cesmína - bojovník
4. znak - C - Coll - líska - vizionář
5. zank - O, P - Quert - jabloň - průvodce


AICME VINNÉ RÉVY

1. znak - M - Muinn - vinná réva , ostružiník - objevitel
2. znak - G - Gort - břečťan - ochránce
3. znak - NG - NGetal - rákos, janovec, kapraď - bojovník
4. znak - STR - STRaif - trnka- vizionář
5. znak - R Ruis - černý bez - průvodce


AICME BOROVICE

1. znak - A - Ailim - borovice, jedle, jilm - objevitel
2. znak - O - Ohn - hlodáš - ochránce
3. znak - U - Ur - vřes, jmelí - bojovník
4. znak - E (EA) - Eadha - topoly, osika - vizionář
5. znak - I (IO) - Ido - tis - průvodce


AICME HÁJKU

1. znak - K - Koad - hájek K (kalina - Peith; osika - Eadha) - objevitel
2. znak - OI - brslen - ochránce
3. znak - UI - UIleand - zimolez - bojovník
4. znak - IO - Iphin, Diphong - angrešt, barevné bobule (jalovec - Aiteal, Šípková růže) - vizionář
5. znak - EA - EAmancholl - buk, bukový nemeton, (moře - Mór, buk - Phagos)

Oghamový znak si, prosím, doplňte.


Další podrobnosti najdete v knížce OGHAM, cesta vroubená příběhy stromů,
která vyjde v nejbližší době u nakladatelství MALVERN.
 
OGHAM - PŘEHLEDNÁ TABULKA č. 2


pozice - znak - písmeno/a - keltský název - strom - funkce - živel - planeta
 


AICME BŘÍZY

1.pozice - znak - B - Beith - bříza - objevitel - voda, vzduch - Venuše
2.pozice - znak - L - Luis - jeřáb - ochránce - voda-Měsíc, oheň - Slunce
3.pozice - znak - F,V - Fearn - olše - bojovník - oheň, voda - Venuše
4. pozice - znak - S - Saille - vrba - vizionář - voda - Měsíc
5. pozice - znak - N - Nuinn - jasan - průvodce - oheň-Slunce, voda-Měsíc


AICME HLOHU


1. znak - H - Huathe - hloh - objevitel - oheň - Mars
2. znak - D - Duir - dub - ochránce - země, oheň - Jupiter
3. znak - T - Tinne - cesmína - bojovník - oheň - Mars, Saturn
4. znak - C - Coll - líska - vizionář - vzduch - Merkur
5. zank - O, P - Quert - jabloň - průvodce - voda - Venuše


AICME VINNÉ RÉVY

1. znak - M - Muinn - vinná réva , ostružiník - objevitel -
vinná réva - oheň - Slunce
ostružiník - voda, oheň - Venuše
2. znak - G - Gort - břečťan - ochránce - vzduch - Saturn
3. znak - NG - NGetal - rákos, janovec, kapraď - bojovník
rákos - voda, oheň - Slunce
janovec - oheň - Slunce
kapraď - vzduch - Venše, Merkur
4. znak - STR - STRaif - trnka- vizionář - oheň - Mars, Saturn
5. znak - R Ruis - černý bez - průvodce - vzuch - Venuše


AICME BOROVICE

1. znak - A - Ailim - borovice, jedle, jilm - objevitel
borovice - země, vzduch - Mars
jedle - země, vzduch - Měsíc
jilm - země - Saturn
2. znak - O - Ohn - hlodáš - ochránce - oheň - Slunce
3. znak - U - Ur - vřes, jmelí - bojovník
vřes - voda - Venuše
jmelí - vzduch - Jupiter
4. znak - E (EA) - Eadha - topoly, osika - vizionář
topol - voda, vzduch - Saturn
osika - vzduch - Merkur
5. znak - I (IO) - Ido - tis - průvodce - země - Mars, Saturn


AICME HÁJKU

1. znak - K - Koad - hájek K (kalina - Peith; osika - Eadha) - objevitel - všechny živly - Merkur
2. znak - OI - brslen - ochránce - země, oheň - Mars, Saturn
3. znak - UI - UIleand - zimolez - bojovník - země, vzduch - Slunce, Měsíc
4. znak - IO - Iphin, Diphong - angrešt, barevné bobule (jalovec - Aiteal, Šípková růže) - vizionář
jalovec - oheň - Mars, Saturn
šípková růže - voda - Venuše, Měsíc
5. znak - EA - EAmancholl - buk, bukový nemeton, (moře - Mór, buk - Phagos) - průvodce - duch přírody - všechny živly a planety
(buk - země, vzduch - Saturn)

Omlouvám se, že oghamovy znaky bohužel nemám v počítači. 
SKŘIVAN A STŘÍZLÍK
 

Říkáme, že na Hromice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. Malý hnědý ptáček vyletí nad zorané pole, zastaví se ve vzduchu a zazpívá. Nám druidům připomíná podobně zbarveného STŘÍZLÍKA, hrdinu staré keltské báje. Střízlík se schoval pod křídlo orla, a když orel vylétl vysoko do vzduchu, střízlík vylezl z pod křídla a vylétl kousek nad něj, zastavil se ve vzduchu a zazpíval. Stal se králem všech ptáků, protože vylétl ze všech nejvýš.


Střízlík je malý a nenápadný. Podobá se vrabci, jen ocestní pera má kratší a vztyčená vzhůru. Britové říkají, že každý vesluje tím, co má. A střízlík je pěkně vychytralý, když přelstil i orla. Fakt je, že tomuto drobnému ptáčkovi sebevědomí nechybí. Spíš bychom řekli, že se rád vychloubá. Nese nám zprávu, že každý má šanci uspět, pokud se pustí do toho, v čem je dobrý a k čemu má talent.

Střízlíka nemusí mít každý rád. Někomu připadá drzý a pyšný. Ale na druhou stranu dokáže si poradit v každé situaci a z nevýhody udělat svou přednost. Jeho povaha a schopnosti jsou téměř magické a mohou být námětem ke kontemplaci za dlouhých zimních večerů. Otázkou je, proč ho druidové tak obdivují?

Střízlík má spojení s nadpozemskou energií. Přestože je chytrý, nikdo neposlouchá tak malého, slabého a ošklivého tvora. Pokud chce své schopnosti uplatnit, musí na sebe nejprve upozornit. Zvedne ocasní pera, chvástá se a provokuje. Snaží se všem ukkázat, že ho podceňoují neprávem. Jenže lidé ho potom nemají rádi. V minulosti na střízlíka pořádali hony, lovili ho, zabíjeli a snažili se ho vyhubit. Proto je dnes tak vzácný.
 
KOS
 
Jakmile se rozloučíme s posvátným havranem, naši pozornost upoutá KOS. Podle keltské tradice je jedním z pěti nejstarších zvířat dávných druidů. Dokonce se mu říkalo ČERNÝ DRUID. Další čtyři totemová zvířata druidů jsou: jelen, sova, orel a losos. Jak vidíme, Kletové nerozlišovali mezhi zvířetem, ptákem a rybou. Každého z nich považovali za člena zvířecí říše.

Podle keltských příběhů je kos ptákem soumraku, a staré báje ho spojují s jinými světy, kam se odebírá v temné polovině roku, kdy na krajinu padá tma. Jsou to však především dávné představy, které mu tyto tajné výlety přisuzují. My můžeme jeho krásný zpěv slyšet naopak za úsvitu, kdy noc bledne. Z vlastního pozorování vím, jak čilý bývá po celý den, když sbírá v lese či v sadě potravu, nebo zpívá na samotném vršku nejvyššího smrku.

Kos je jedním z prvních ptáků, kteří nás vítají nejen na prahu nového dne, ale také na jaře, které se blíží, jinými slovy také na prahu nového zemědělského roku. Každé ráno stojí v pomyslné bráně a loučí se s hvězdou, která má stejnou barvu, jako jeho zobák. Ale potom už spěchá do práce, aby svým zpěvem probouzel spící rostliny, živočichy, a snad také lidi, kteří dosud nesledují jeho druidskou stopu. Naslouchejme jeho melodiím. Mážná nás zavedou do jiných světů, se kterými má kos podle dávných bájí svoje spojení.


 

POZOR, KURZY OBOD - ČESKÁ VERZE - KONČÍ!

Skupina LIDÉ OGHAMU pokračuje ve své činnosti.
PODROBNOSTI ČTĚTE NA ZÁLOŽCE ČESKÁ VERZE OBOD. 
02.JPG
OGHAM - PŘEHLEDNÁ TABULKA


AICME BŘÍZY

1.pozice - Bříza - Beith - B
2.pozice - Jeřáb - Luis - L
3.pozice - Olše - Fearn - F, V
4. pozice - Vrba - Saille - S
5. pozice - Jasan - Nuinn - N


AICME HLOHU


1. Hloh - Huathe - H
2. Dub - Duir - D
3. Cesmína - Tinne - T
4. Líska - Coll - C
5. Jabloň - Quert


AICME VINNÉ RÉVY

1. Vinná réva - Muinn - M (Ostružiník)
2. Břečťan - Gort - G
3. Rákos - Ngetal - Ng (Janovec, Kapraď)
4. Trnka - Straif - Str
5. Černý bez - Ruis - R


AICME BOROVICE

1. Borovice - Ailim - A (Jedle, Smrk, Jilm)
2. Hlodáš - Ohn - O
3. Jmelí - Ur - U (Vřes)
4. Topoly - Eadha - E (Osika)
5. Tis - Ido - I


AICME HÁJKU

1. Hájek - Koad - K (Kalina - Peith; Osika - Eadha)
2. Brslen - Oir
3. Zimolez - Uilleand
4. Barevné bobule (Angrešt - Iphin, Diphong; Jalovec - Aiteal, Šípková růže...)
5. Bukový nemeton (Buk - Eamancholl, Phagos; Moře - Mór)
 
03.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one