OGHAMOVA SKUPINA 5

10.JPG
11.JPG
12.JPG
AICME POSVÁTNÉHO HÁJKU
 
Informace, které se této skupině znaků zachovaly, hovoří o označení pro dvojhlásky z řecké abecedy, které byly do systému přiřazeny v pozdější době. Vypadá to, jakoby tato část už s původním systémem vytvořeným Kelty nesouvisela. Tomu ale nevěřím. Pět skupin po pěti znacích tvoří celek, a jak všichni víme, systémy druidů bývaly celistvé a měly logickou stavbu. Také je všeobecně známé, že druidové se snažili svoje vědomosti a moudrost skrývat před zraky zvědavců, kteří těmto věcem nerozuměli, a z toho důvodu je nechtěně překrucovali.

Pátá oghamova skupina tu byla, nejspíš napůl skrytá v mlze. Konec konců toto je typické pro celé druidské učení. Zatímco první čtyři aicme byly všeobecně známé a používaly se na celém území keltských zemí, tato skupina byla nositelkou tajemství místních druidských škol a skupin. Dnešní informace o páté aicme se liší podle jednotlivých autorů a badatelů. Přikláním se k těm, kteří uvádí, že v čele této skupiny stojí posvátný hájek. Je to přírodní nebo LESNÍ HÁJEK z náletových dřevin, jaký najdeme na mnoha místech v naší krajině. Podle mé vize se nachází na úpatí kopce porostlého převážně trávou, ze které tu a tam vykukuje nějaký keř nebodrobný strom, pokud ho zemědělci nezlikvidovali kvůli dotacím. Na naší cestě po stopách oghamovy abecedy jsme dospěli k pastvině.
27.JPG
25.JPG
26.JPG
HÁJEK
 
Pátá oghamova skupina je plná ztracených informací a anomálií. Snad nejvíc matoucí může být, že na první pozici není jeden strom, ale celý Hájek. Známe ho pod keltským názvem KOAD a znamená písmeno "K". Jeho znak připomíná velké "X" přeškrtávající svislou osu. Je to spíš malý Hájek, kde přaktikuje druid-solitér nebo malá skupinka duchovních přátel.
Někteří oghamisté na první pozici v páté skupině uvádí Kalinu (Peith). Skutečností je, že Kalina může být součástí našeho Hájku, stejně jako Osika (Eadha), kterou uvádí zase další prameny odděleně od Topolů, jejichž umístění ponechávají na čtvrté pozici ve čtvrté aicme.

V našem Hájku nerostou jen stromy, jeho součástí je také tráva, keře, byliny, zvířata, ptáci a hmyz. Hájek hraje všemi barvami, vůněmi a zvuky, a to nemluvím o neviditelných bytostech, které přírodní Hájky rády navštěvují.
Posvátný Hájek z náletových dřevin nacházíme kdekoli ve volné přírodě. Nezřídka sejedná o malou mýtinku, v jejíž blízkosti portéká potůček, který slouží k očistě účastníků před obřadem a k rituální očistě místa a praktikujících v průběhu ceremonie. Uprostřed posvátného kruhu hoří rituální oheň.

Hájek je na první pohled neviditelný a neviditelným zůstává, dokud ho druid neobjeví a nezačne zde praktikovat. Svou rituální prací ho aktivuje. Energie místa vzrůstá a toho si mohou všimnout další vnímaví jedinci.
bílá zima 010.JPG
bílá zima 011.JPG
bílá zima 012.JPG
BRSLEN
 
Brslen je umístěn v oghamu na druhé pozici v páté aicme. Roste na stráních a pastvinách. Jeho krásné rudooranžové plody nás vedou ke snění v době, kdy Samhuinn se blíží. Přináší poslední úsměv babího léta před příchodem mlh a dešťů. Hájek z Brslenu nás chrání jako osvícený ochránce při praktikování v době, kdy večer přichází brzy a obloha se zbarvuje zářivými barvami, které jako by odrážely barevné listí pozdního léta. Brslen chrání naše sny sílou ohně a země. Odolává drsným podmínkám a přináší krásu. Snad se snaží dát červenou stopku nezadržitelně se blížící bohyni Cailleach, která přivádí zimní období a s ním související nevlídné počasí.ZIMOLEZ
 
Tento keř nám přináší vzpomínku na chvíle, kdy energie léta stoupá. Již brzy bude v plné síle. Zimolez na třetí pozici je bojovník, ale používá rafinované prostředky. Patří k nim omamná vůně léta, mládí a prvních lásek. Dnes už tento keř ve volné přirodě najdeme zřídka. Roste většinou v parcích nebo na zahradách. V Británii mají zvláštní druh Zimolezu se vzájemně se obtáčejícími kmeny, které srůstají v jeden. Místním druidům připomínají spirálu, která je cestou duše labyrintem jiných světů. Ze dřeva Zimolezu si zhotovují druidské berly, které zdobí barevnými minerály a skleněnými kuličkami. Po nabarvení oloupané dřevo působí vskutku impozantně.
vrba-m.JPG
ogham.jpg
proskurník-m.JPG
 
BAREVNÉ BOBULE

Čtvrtá pozice v páté skupině bývá věnovaná ANGREŠTU. Fakt je, že místní druidové a šamani často používají také další varianty, například JALOVEC, ŠÍPKOVOU RŮŽI, KALINU a další. Proto jsem se rozhodla pro jednotný název STROMY A KEŘE S BAREVNÝMI BOBULEMI, nebo zkráceně BAREVNÉ BOBULE. Keře a drobné stromy září jako vizionáři přinášející dobrou zprávu. Jejich plody se objevují většinou v době kolem podzimní rovnodennosti a často jako potrava pro zpěvné ptactvo vydrží v přírodě po celou zimu. Jejich pestrost můžeme vnímat také jako druh pozitivní energie v době, kdy se tma prodlužuje a někteří lidé podléhají depresím. 

 
POSVÁTNÝ NEMETON

Posvátný nemeton je místem, kde praktikuje skupina pokročilých druidů. Mezi menhiry a dalšími kamennými stavbami rostou DUBY nebo BUKY, které umocňují silnou energii místa a magického rituálu. Posvátný nemeton je místo zázraků. Dávní druidové svoje háje a nemetony využívali také k výcviku svých následovníků. Jejich škola se nacházela v srdci přírody na místě neviditelném pro nevědomé.
  
SKUPINY STROMŮ

Ovatové a druidové studující OGHAM nepracují jen s jednotlivými stromy, právě naopak. Praktikujeme spíše se skupinou stromů, kterou tvoří přinejmenším dva druhy, které k sobě podle keltské tradice patří. Ideální je, pokud mají vztah také k danému období, které právě rituálně oslavujeme. Energie jednotlivých stromů se může doplňovat, jindy se sčítá nebo dokonce násobí. Podobně jako u kamenných staveb, stromy můžeme vysazovat ve skupinách do svých posvátných hájů podle předem promyšlených schémat nebo podle momentální inspirace. 
CESMÍNA A BŘEČŤAN
 
Dvojicí oghamových stromů, které spojujeme se zimním slunovratem je BŘEČŤAN a CESMÍNA. CESMÍNU s ostrými hroty listů považujeme za představitele mužského prvku, Kelta válečníka, zatímco stále zelený břečťan, který láskyplně ovíjí svůj mateřský strom, je pro dnešní druidy symbolem ženskosti.

Břečťan a cesmína se navzájem doplňují a vytváří dvojici, která se stala symbolem období, které se kvapem blíží. Mlhy Samhuinu odvál ledový vítr a naši pozornost upoutávají jehličnany a další stále zelené keře, mezi kterými má cesmína výsostné postavení díky šarlatovým plodům, které oživují dobu, kdy všechno upadá do šedé, černé nebo bílé.

Cesmínu vysazovali dávní Keltové v blízkosti svých obydlí, protože věřili, že její plody zahání depresi. Byli přesvědčeni, že v tomto nízkém, ale hustém a neprostupném keři žijí přírodní duchové s ochrannými schopnostmi. Cesmína pod vlivem Marsu a s energií ohně nachází svůj klid a harmonii teprve v době zimního slunovratu. Tento oghamový strom považovali druidové za krále zimy, podobně jako dub za krále letní poloviny roku.

BŘEČŤAN má dekorativní listy a kvete jemnými drobnými květy právě v tomto období. Jeho liány jsou pružné, ale pevné. Chrání hostitelský strom před nepřízní počasí v době tuhé zimy, stejně jako v létě před horkem. Dnes se břečťan používá k přípravě mastí proti svalové únavě a v kosmetice. Předkové věřili, že je chrání před kocovinou. Proto břečťan často obrůstal vinárny, nebo byl na jejich zdech alespo\ń vyobrazen.

Břečťan roste ve spirálách, a tím představuje cestu duše. Spleť jeho lián nám připomíná labyrint, kde se můžeme snadno ztratit, ale pokud břečťanu důvěřujeme, povede nás správným směrem vzhůru a ke světlu. Jeho zpráva nám doporučuje nelpět na hmotných věcech a vydat se na cestu za cílem své duše. Naznačuje, že často je člověk sám sobě tou největší překážkou. Cesta břečťanu vede ke svobodě.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one