OGHAMOVA SKUPINA 1 - 2

13.JPG
14.JPG
15.JPG

CESTA STROMŮ
 
AICME BŘÍZY


O OGHAMU existuje spousta materiálů. Většinou se zaměřují na jednotlivé stromy a jejich few (znaky). Málokdo se zamýšlí nad systémem z hlediska celku. Proč právě tyto stromy byly zařazeny spolu do jedné skupiny? Co mají společného? Co znamená jejich pozice ve skupině? Jako druidka se snažím odpovídat právě na tyto otázky. Snažím se jít cestou, kudy kdysi kráčel dávný keltský bůh Ogma, když svou abecedu sestavoval. Jeho cesta začíná u řeky. Ve volné přírodě, kde kolem vodních toků nikdo keře a trávu nevysekkává. Stromy zde musí bojovat o své místo na slunci. Snaží se vyrůst nad mlází a větve vystrkují přirozeně také nad vodní hladinu. Stromy z první aicme jsou prvními, které osídlovaly nová území a ujaly se právě v blízkosti vody.

BŘÍZA vystrčila nad hladinu jednu větev směrem doprava, JEŘÁB dvě větve, OLŠE je vyšší strom, vystrčila tři větve rovnoběžně s vodní hladinou, ale košatá VRBA je všechny trumfla, když vystrčila čtyři větve. Často se nad hladinu naklání, jak ji známe z Ladových obrázků. Ale to není všechno. Vysoký strom s mnoha vodorovně rostoucími větvemi, JASAN, vystrkuje do prostoru pět větví. Tak to viděli a zaznamenali svým písmem naši druidští předkové. Znaky pro prvních pět stromů se píší vodorovnými zářezy znázorňujícími větve, které rostou napravo od svislé osy (od kmene stromu). Počet zářezů odpovídá počtu větví vystrčených nad vodní hladinu. Stromy z první aicme jsou stromy vodního živlu. Bývají většinou otevřené a komunikativní. Nejlépe je poznáme na procházce kolem řeky. Můžeme se pokusit navázat s nimi kontakt vnitřní cestou.

BŘÍZA se stala stromem začátků a nových území. Má mnoho léčivých účinků, které působí mírně. Roste na první pozici jako OBJEVITEL A LÉČITEL. Znamená písmeno B (Beith). BŘÍZA bělokorá stojí na samém začátku oghamovy abecedy a současně na samém začátku druidského studia. Je to strom začátků. Má v sobě očistnou energii vody a pohyblivost vzduchu. Její léčení je jemné. Vládnoucí planetou Břízy je Venuše. Dodává sílu a krásu do umění bardů, mystických básníků, kteří vidí až za hranice hmotného světa. V učení druidů symbolizuje Bříza stupeň bardů.

JEŘÁBU se pro jeho červené plody přičítaly účinky magické ochrany. Léčí lidskou duši prostřednictvím estetického působení. Roste na druhé pozici jako OSVÍCENÝ OCHRÁNCE. Představuje písmeno L (Luis).

OLŠE na třetí pozici je BOJOVNÍK. Bezostyšně zabírá území a utlačuje další flóru. Její léčba může být nebezpečná, ale olše nabízí také vize a proroctví. Její písmeno je F (Fearn).

Oproti tomu VRBA je jemná. V noci, když svítí měsíc, inspiruje básníky. Její kůra ulevuje od bolesti a horečeky. Nachází se na čtvrté pozici jako BÁSNÍK A VIZIONÁŘ.  Znamená S (Saille - čti seil).

JASAN je posledním stromem této skupiny. Rozhlíží se daleko do kraje. Stojí na přelomu mezi první a druhou aicme. Stromy na páté pozici jsou považovány za brány do jiných světů. Nesou označení PRŮVODCE. Jasan představuje písmeno N (Nuinn).
 
BŘÍZA

Bříza je maminka, jemná, laksavá a přizpůsobivá. Přichází jako první, aby připravila domov pro druhé. Potom ale zafouká vítr a všechna předsevzetí jsou pryč. Bříza opět stojí na začátku nových objevů, cest a dobrodružství. Je nekonečnou inspirací pro mystické básníky. Bříza má sílu přírodních živlů VODY a VZDUCHU. Voda jí dodává ženskost, schopnost péčovat a jemně léčit, zatímco vzduch se projevuje jako vítr, a to nestálostí, inspirací mezi nebem a zemí a touhou po objevování nových území, ať již v hmotném, nebo v duchovním světě.
Vliv břízy můžeme letos pociťovat jako vrtošivé počasí, které se začíná zklidňovat. Začátek května nám přináší teplo, bohatství květů, lásku a krásu. Zde se projevuje vliv planety VENUŠE, která našemu stromu vládne.

Dávní druidové předávali svoji moudrost z učitele na žáka. Oghamem se zabývali hlavně OVATOVÉ, jedna z jejich tří větví. Svoji moudrost studovali přímo z volné přírody. Učitel se nesnažil žáky zahlcovat učivem ani oslňovat svou moudrostí. Spíš jim dával možnost, aby pracovali tvořivě a sami objevovali různá tajemství.
Pohanské školy ve volné přírodě probíhaly formou diskuse mezi učitelem a žákem. Žák hovořil o svých zkušenostech a o tom, co se naučil. Učitel ho vedl, usměrňoval a podněcoval k další práci. Žák byl vděčný, když mu učitel vyjevil nějaké tajemství a učitel byl hrdý na pokroky svého žáka. Na správné cestě ho vedl podněty a drobnými náznaky. Podobně pracují i dnes dobré školy mystérií. V tomto duchu bych vás chtěla vést také já CESTOU STROMŮ.JEŘÁB

 
Jeřáb je ochránce. Má větší potenciál, než bychom u tohoto drobného stromku předpokládali. Chrání druhé před útoky negativních sil a svoje úsilí podtrhuje krásou, která léčí duši. Je to léčba formou estetiky a umění. To je dnes jeho nejsilnější stránka.

Druidové, kteří se chtějí chránit před negativními energiemi, lidmi nebo entitami, které jim chtějí ublížit, nekreslí kolem sebe kruh bílou křídou. Schovají se do druidského vejce, které vytvoří ve vizualizaci kolem svého fyzického těla a jemno hmotných obalů. Toto je ochrana pasivní. Pokud se chtějí bránit aktivně, vysílají dobro, které kolem nich vytvoří přirozenou ochranu. Zlé síly se budou odrážet zpátky ke svému vysílateli. Musí být ovšem silní a věřit si.
Pokud jde o posvátný kruh, ten je prostupný pro energie. Druid odtud může vysílat příznivou energii do svého okolí a do světa. Může pozvat bytosti dle svého výběru, aby do jeho kruhu vstoupily a účastnily se jeho rituálu.


 
 
OLŠE
 
Olše má v sobě energii vody a ohně. Je to cholerik, ale pokud dokáže, aby oba tyto živly pracovaly v harmonii, stane se silným bojovníkem (bojovnicí). Další zbraní Olše je zvláštní druh krásy, kterou ji obdařila Venuše. Olše ví, co je důležité. Proto zabírá půdu kolem říčních toků a pečuje o své mladé výhonky. Druidové ji spojují s věštbou a s orákuly.

Věštění patří do kompetence ovatů a druidů. A Olše stojí na stráži u brány věštírny. Nejjednodušším druhem věštby budoucnosti je předpověď počasí podle znaků, které můžeme pozorovat v přírodě. Tuto předpověď dokázal dát ještě nedávno každý venkovan. Lidé žili v simbióze s přírodou a dovedli číst její znamení. Domorodí obyvatelé některých částí světa dokáží ještě víc. Budoucnost dokáží vyvodit z chování zvířat a ptáků. K dalším věštbám jim stačí věci, které jsou po ruce všude kolem nás: hrst písku, dřívka, pohyb mraků. Dávní druidové byli s přírodou spjatí stejným způsobem. K věštbě používali přírodniny, oghamová dřívka, sledovali mraky. Dovedli číst znamení a věřili, že nic se neděje náhodně. Všechno má svůj řád, smysl a pravidla. A právě tyto přírodní a duchovní zákony druidové studovali. 
 
VRBA

Vrba je noční magický strom. Sílu mu dovává voda a inspiraci přináší vliv Měsíce. Vrba má energii romantické noci, plné básnických vizí. Zná mnohá tajemství. Je ochotná komunikovat, ale svoje tajemství drží pod pokličkou, ale nakonec, tak jako v pohádce o Králi Lávrovi, stejně vyjdou napovrch. Vrba umístěná na čtvrté pozici je stromem básníků a vizionářů.

Bardové, jedna ze tří větví dnešních druidů, se často zabývají skládáním básní a příběhů. Jsou to drobná dílka, kde hlavní roli hraje sama příroda, která bardy vždy inspirovala a bude inspirovat. Vytvořením těchto dílek, významem snad nepatrných, stává se náš adept skutečným bardem, nikoli člověkem, který si o bardech pouze čte. Smyslem barda je duchovní cesta a druidský výcvik. Účelem není stát se básníkem, i když ani to se nevylučuje.  Důvodem pro tuto bardskou činnost je učinit první krůček na cestě za vytvořením vlastních rituálů, které budou obsahovat formule vytvořené druidem dnešní doby.


 
 
JASAN

Jasan je náčelnický strom. Má vlastnosti člověka, který může vést druhé nebo řídit jejich činnost. Sílu a energii mu dodává oheň. Díky vodě se jasan dokáže pružně a chytře přizpůsobit. Jeho planetou je Slunce (je to sice z astronomického hlediska hvězda, ale pro účely astrologie se o něm hovoří jako o planetě). Slunce je planetou náčelníka. Stojí v čele sluneční soustavy a ostatní planety obíhají kolem něho. Slunce řídí kroky a rozhodnutí stromů pod svým vlivem a vede je k vysokým metám. Není náhodou, že keltské jméno NUINN přijal za své také známý autor a bývalý vrchní druid Ross Nichols.

Učení druidů se odehrává ve dvou rovinách. Jedna je světská, druhá je vnitřní rovinou ducha. O jasanu se říká, že stojí v bráně mezi světy. Tento vysoký strom v přeneseném slova smyslu vidí až za hranice našeho hmotného světa. Dávní Keltové (narozdíl od příznivců východních nauk) neupřednostňovali žádnou z těchto dvou rovin. Spíš jim šlo o jejich rovnováhu a harmonické propojení. Chápali, že obě roviny jsou stejně důležité, protože člověk má nejen duši, ale také hmotné tělo, které musí dostávat svou potravu.
bílá zima 001.JPG
bílá zima 002.JPG
bílá zima 003.JPG
AICME HLOHU


Na svém putování ve šlépějích dávného keltského boha OGMY odbočujeme od řeky směrem k lesu. V dávných dobách býval les hlavním přírodním tématem. Jeho stromy, keře, rostliny, ale také zvířata a drobní živočichové tvořili jeden živý organismus a duch lesa nebyl ničím neznámým.

Ve druhé aicme se setkáváme s oghamovými stromy, které nás vítají do tohoto světa. Natahují své ruče (větve), aby nás objaly. Prvním, kdo nás zdraví, je HLOH, který dal název celé skupině. Roste tu hustý keř, ze kterého trčí směrem doleva jedna větev. Je to OBJEVITEL A LÉČITEL a tak  trochu samotář. Potřebuje svůj příděl slunečního světla, aby mohl nabídnout drobné květy či plody lidem a hmyzu. Jeho keltský název je Huathe (čti huath) a znační písmeno H.

DUB je přátelský a chová se ochranitelsky. Mnoho duchovních tradic a národů přijalo jeho OSVÍCENOU OCHRANU. Je silný a vytrvalý. Roste uprostřed lesa, stejně jako nádherný solitér, ale okraj lesa mu zřejmě vyhovuje nejvíc. Jeho znakem jsou dva vodorovné zářezy směrem vlevo do osy (od okraje lesa). Je to Duir a v oghamu představuje písmeno D.

DUB LETNÍ čerpá svou sílu ze země, ale navíc z ohně. Jeho vládnoucí planetou je Jupiter, v řecké mytologii považovaný za boha bohů, nebo za boha hromu a blesku. Dub je silný a mocný. Svou sílu využívá k tomu, aby chránil drobné rostlinstvo a zvířenu před nepřízní počasí. Je požehnáním pro své okolí a v druidském učení symbolizuje stupeň druidů.

Tři větve natahuje mimo ochranu lesa CESMÍNA. Na našem území se s ní setkáváme spíš v zahradách a parcích, ale v keltských zemích ji ještě najdeme ve volné přírodě. U nás majitelé lesů v rámci péče o les vysekávají tzv. náletové dřeviny na jeho okraji. Některé rostou dál, jiné hynou, a to je právě případ cesmíny. I když je to BOJOVNÍK, nemusí vždy každý souboj vyhrát. Keltové ji nazývají Tinne a znační písmeno T, které píšeme třemi vodorovnými zářezy vlevo od osy.

Dalším keřem, který na nás mává tentokrát čtyřmi větvemi, je LÍSKA. Je to BÁSNÍK A VIZIONÁŘ. Připomeňme si například její tři kouzelné oříšky v pohádce O Popelce. V oghamu ji nazýváme Coll (čti kol) a představuje písmeno C. Píšeme ji pochopitelně čtyřmi zářezy vlevo od osy.

Posledním stromem této skupiny je JABLOŇ. Mělo by se jednat o planou lesní jabloň, která je dosud četná také u nás, například na Českomoravské vysočině, kde většinou roste poblíž vesnic. V průběhu času však došlo ke smísení mnoha odrůd. Jabloň je keltsky Quert a znamená písmeno Q. Píše se pěti vodorovnými zářezy vlevo od osy. Znak znázorňuje pět větví s jablíčky, které vyčnívají z lesa. Jabloň je naším PRŮVODCEM na cestě ke zdraví a kráse.

Jedno jablko denně sníš,
doktora nemusíš pouštět blíž


...říká staré přísloví, které známe z angličtiny. LESNÍ JABLOŇ má sílu vody jako přírodního živlu. Roste pod vlivem planety Venuše, která jí dodává krásu a zdraví. Stejně tak krásu a zdraví nabízí všem, kteří mají rádi její chutné ovoce.HLOH

Duch hlohu je skromný, ale houževnatý. Miluje výzvy. Nechybí mu zápal ohně a bojovnost Marsu. Je to objevitel mezí a remízků, najdeme ho na okrajích lesa. Ale má také svoji jemnou stránkku, léčivé schopnosti drobných květů a očistné účinky červených malviček na podzim.

Rituální kruh kreslíme na úplném začátku rituálu. Je to energenická stopa, kterou nechává na zemi nebo v kruhovém prostoru kolem nás náš kuazováček, případně druidská magická hůlka. Kruh je sám o sobě magickým obrazcem bez začátku a konce. Vstupujeme do něho západní bránou. Hloh je však keřem, který můžeme použít k vyznačení jižní brány, která souvisí s ohnivým elementem podpořeným vlivem bojovníka Marsu, pod jehož vlivem získává hloh svou sílu.

 
DUB

Zatímco bříza je stromem bardů a tis je stromeme ovatů, dub je vtělením ducha druidského učení. Je to silný strom, který se dožívá vysokého věku. Baldachýnem svých větví chrání vegetaci a živočichy, kteří žijí pod ním. Je jejich ochráncem ve vnějším světě. Kořeny dubu jsou zapuštěny hluboko v zemi, podobně jako kořeny druidů v dávné tradici. Koruna dubu sahá vysoko do vzduchu. Umožňuje dubu výhled a přehled, který se postupně mění v letitou moudrost.

Dub je ztělesněním vlastností dávného druida a jeho tradic. Ochraňuje slabší tvory ve své blízkosti, tak jako náčelník nebo vrchní druid pečuje o své ovečky. Jeho duch hovoří to tom, že výjimečné schopnosti jdou ruku v ruce se zodpovědností a s péčí o druhé. A dub je mocným vládcem lesa.
 
CESMÍNA

Cesmína je bojovník za harmonii a rovnováhu. Má ráda samotu, ale o vánocích se rozsvítí šarlatovými bobulemi jako vánoční stromeček. V době, kdy slavíme zimní slunovrat, stává se nejkrásnější přírodní ozdobou našich domovů a oltářů.

Cesmína a břečťan tvoří nerozlučnou dvojici úzce spojovanou se zimním slunovratem. Zajímavé je, že Britové přičítají cesmíně mužský rod a břečťanu ženský. Tyto keře jsou velmi tradiční,  dokonce natolik, že prostupují více tradicemi. Červená barva bobulí symbolizuje krev Kristovu, zatímco břečťan se svými liánami ve tvaru spirály symbolizuje pouť duše živého tvora na cestě ke světlu.


 
LÍSKA
 
Líska je básník a vizionář. Roste u vody pod vlivem planety Merkur. Má pružnou energii vody, kterou doplňuje energie větru. Vítr si pohrává s jejími jehnědy na jaře,  zatímco koncem léta sklízíme lískové ořechy, které dávní Keltové spojovali chytrostí. Fakt je, že obsahují látky, které vyživují mozek, a ten potom lépe pracuje. Líska je opředena řadou bájí. Nejznámější hovoří o devíti lískách rostoucích kolem jezírka Segais. Lískové ořechy padají do vody a živí lososy, nejchytřejší a nejstarší keltská zvířata.

Bardové byli jednou ze tří větví dávných druidů. Byli to mágové a mystikové, kteří svoje vize dokázali propojit s uměním skládání veršů nebo písní. Inspirovala je hlavně příroda a za jeden z nejvíce inspirativních oghamových stromů byla považována právě líska.
Vidlice z lískového dřeva pomáhá proutkařům hledat vodu. Je to hlédání něčeho, co nemůžeme vnímat našimi fyzickými smysly, jinými slovy, je to hledání neviditelného. Tato práce patří do kompetence ovatů, další ze tří větví dávných druidů.
Líska je úzce propojena také s prací druida. Její dřevo je výbornou volbou pro zhotovení magické hůlky, kterou druid používá při rituální činnosti.

 
JABLOŃ

Jabloň má plody ve tvaru srdce a je krásná díky vlivu planety Venuše. Voda je jejím živlem. Jabloni dodává ženskost a poddajnost. Její měkké dřevo je vhodné pro drobné řezbářské práce. Ale hlavním aspektem jabloně je péče o naše zdraví. Jablka patří k nejzdravějšímu ovoci. Dají se uskladnit a konzumovat po celou zimu. Podle mnoha léčitelů právě plody rostoucí v naší oblasti jsou pro nás nejzdravější, stejně jako bylinky, které natrháme přímo pod svým oknem (neplatí pro lidi žijící ve znečištěném městě).

Zdraví a dlouhověkost patří neoddělitelně k dávným druidům, které si většinou představujeme jako osoby staršího věku, které dosáhly tohoto věku a druidské moudrosti po mnoha letech praktikování a zdravého života. Stejně jako naši předkové, také dnešní druidové považují život za posvátný, a to veškerý život, včetně toho svého. Mnozí hledají alternativní způsoby zdravého stravování, nebo provádí nějaké fyzické cvičení. Už jen pohyb a praktikování v přírodě, která je naší největší učitelkou, je léčivý.


 
OGHAM - PŘEHLEDNÁ TABULKA


AICME BŘÍZY

1.pozice - Bříza - Beith - B
2.pozice - Jeřáb - Luis - L
3.pozice - Olše - Fearn - F
4. pozice - Vrba - Saille - S
6. pozice - Jasan - Nuinn - N


AICME HLOHU


1. Hloh - Huathe - H
2. Dub - Duir - D
3. Cesmína - Tinne - T
4. Líska - Coll - C
5. Jabloň - Quert


AICME VINNÉ RÉVY

1. Vinná réva - Muinn - M (Ostružina)
2. Břečťan - Gort - G
3. Rákos - Ngetal - Ng (Janovec, Kapradiny)
4. Trnka - Straif - Str
5. Černý bez - Ruis - R


AICME BOROVICE

1. Borovice - Ailim - A (Jedle, Smrk, Jilm)
2. Hlodáš - Ohn - O
3. Jmelí - Ur - U (Vřes)
4. Topoly - Eadha - E (Osika)
5. Tis - Ido - I


AICME HÁJKU

1. Hájek - Koad - K (Kalina - Peith; Osika - Eadha)
2. Brslen - Oir
3. Zimolez - Uilleand
4. Barevné bobule (Angrešt - Iphin, Diphong; Jalovec - Aiteal, Šípková růže...)
5. Bukový nemeton (Buk - Eamancholl, Phagos; Moře - Mór)
 
POZNÁMKA

K tématu DRUIDŮ najdete spoustu článků na stránkách
www.druidoveavronelle.wz.cz
 
Případné dotazy směrujte na můj mail.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one