ČESKÁ VERZE OBOD

16.JPG
17.JPG
18.JPG
O UČENÍ OBOD

Cestu OBOD jsem studovala v devadesátých letech. Tehdy k OBODu nepřijímali každého. Zájemce o studium se museli prokázat doporučením od duchovně zaměřených lidí. Tehdy jsem měla v Londýně hodně a duchovních přátel a navíc jsem navštěvovala kláštery theravádového buddhismu na území Anglie, takže zaslat reference nebyl problém. Musíme si uvědomit, že druidské učení nabízí řadu silných magických schopností, a proto ti, kteří toto učení šířili, chtěli mít kontrolu nad tím, komu se dostává do rukou, a jak s ním adepti nakládají.

Později došlo k posunu. OBOD se více otevřel. Začaly vznikat verze druidského učení v dalších jazycích. Text kurzu pod hlavičkou OBOD vychází z historických pramenů, ale na jeho dnešním formátu se podílela řada celosvětově známých autorů píšících o tématech druidů. Vzhledem k tomu, že se jedná o duchovní učení, stává se, že mu někteří lidé nerozumí. Verze v rodném jazyce se jevila jako dobrý nápad.

Současně začalo být přijímáno mnoho nových žáků, které nikdo neznal. Od majetku skupiny vysokých mágů se učení OBOD posunulo do oblasti zhájmové činnosti a zábavy, jak vypadá na bardském stupni. Vedení Společenství bardů, ovatů a druidů vychází z toho, že na bardském stupni ještě o žádná hluboká tajemství nejde, proto začali kurz zasílat každému, kdo se přihlásil a zaplatil poplatek za studijní materiály.

Kontrola nad tím, komu se silné učení dostává do rukou začíná prakticky od stupně ovatů. Zde je požadována pravidelná komunikace studenta s mentorem. Fakt je, že některým lidem nesedí typ studia založeného na praktikování a hledání vlastní cesty. Jsou zvyklí naučit se a odpapouškovat u zkoušky nějaký text a víc se jeho obsahem nezabývat, natož aby ho studovali praktickou cestou. Nový typ studia nejsou schopni pochopit.

Další skupina lidí s kurzem pracuje správně, ale často se stává, že některá kapitola je zaujme natolik, že se rozhodnou věnovat se pouze tomuto tématu a v dalším druidském studiu nepokračují. Jindy dělají více kurzů současně a stávají se věčnými začátečníky na mnoha duchovních cestách. V důsledku toho není moc adeptů, kteří tento kurz úspěšně dokončí.
rakytník-m.JPG
šípek.JPG
bříza-m.JPG
KRUHY DRUIDŮ
 
O učení druidů mívají lidé zkreslenou představu. Druidy, kněze starých Keltů, vidí jako tajné společenství starých mužů a žen žijících v zajetí svých představ, pověr a předsudků, jak u ohně vykonávají oběti na živých tvorech. Dnešní druidové, stejně jako naši dávní předchůdci, považují přírodu za svůj chrám, a proto živé tvory chrání. Studují lidovou moudrost a dávnou tradici, ale zároveň jsou otevření vůči novým myšlenkám. Při hledání své cesty postupují tvořivě. Zajímají se o keltskou kulturu a mystiku, stejně jako o moderní vědu a kulturu.

Druidové minulosti patřili k nejvzdělanější společenské vrstvě. V jejich přístupu ale nikdy nechyběla trocha mystiky a smysl pro věci zdánlivě neviditelné. Dokázali propojovat reálný svět se světem vizí, a právě to vedlo k novým objevům. V mystice nacházeli světlo poznání. Učení druidů obsahuje řadu kruhů. Je to kruh lidského života, kruh roku, zvířat, bylin a keltských bohů. Seznámíme se s dávnými kamennými kruhy včetně slavného monumentu Stonehenge. Všechny kruhy nachází své propojení v rituálním kruhu druidů, který nám odkrývá tradiční, ale současně moderní alternativní pohled na svět, pohled, ke kterému se dnes vracíme.


HISTORIE ČESKÉ SKUPINY


Naše skupina, která pokračuje ve své činnosti nese název LIDÉ OGHAMU. Pokud jde o studium OBOD, úvodní skupiny studentů byla abnormálně úspěšná. Svým způsobem jsem je k úspěšnosti dotlačila, když jsem jim lekce zasílala po částech a další balíček obdrželi teprve po vypracování úkolů z lekcí, které už měli doma. Jakmile jsem přistoupila na požadavek OBODu ohledně profesionálního tisku, bylo nutné objednávat vytištění kurzu v daleko větším počtu, než jsme potřebovali a rozesílat více lekcí pohromadě, aniž by studenti vypracovali předešlé úkoly. V opačném případě by cenu kurzu vyráběného na zakázku nikdo nezaplatil.

Musíme si uvědomit, že je velký rozdíl, jestli se na kurz hlásí stovky lidí ročně, jako v případě Británie a dalších velkých zemí, nebo jestli přichází pouze jednotlivce, jako u nás. Navíc anglickou verzi studují nejden Britové, ale také Američané, Kanaďané, Australané a spousta dalších lidí z celého světa ovládajících angličtinu, která se dnes vyučuje prakticky všude.

Našich úspěšných studentů začalo ubývat. Za několik posledních let se už nikdo, kromě jedné studentky, nepostoupil ani na ovatský stupeň a noví bardové také nepřicházejí. Zájemci o druidské studium ovládající angličtinu mají možnost studovat originální verzi přímo u britského OBOD, a této možnosti v posledních letech dávají přednost. S tím, že k tomu dřív nebo později dojde se muselo počítat. A to je také hlavní důvod, proč byla česká verze zrušena. Zůstala pouze možnost přijímat dva nové studenty ročně jako soukromé žáky. Ne, že by se někdy hlásilo víc lidí, ale při tomto stavu věcí není možné vést kurz oficiální cestou.


INFORMACE: jkarpiskova@volny.cz

Pozor!
Řadu článků na druidské téma najdete na stránkách: www.druidoveavronelle.wz.cz
Mají sice starší formát, ale jsou průběžně aktualizované.

 

hájek.JPG
krajina.JPG
cesta.JPG
NAVAZUJÍCÍ DRUIDSKÉ AKTIVITY

 

Činnost naší druidské skupiny pod názvem LIDÉ OGHAMU stále pokračuje. Členové se mohou účastnit druidských volnočasových aktivit, nebo přispět svými vlastními aktivitami, které nejsou v rozporu s praktikováním na straně dobra a s tradicí druidů. Skupinu vede CECH DRUIDŮ, skupina nejpokročilejších studentů.

 Jedná se o níže uvedené činnosti: 


a) setkání a duchovní oslavy keltských festivalů
b) sdílení vizí (dříve bardské a ovatské soutěže)
c) uzavřená diskuzní skupina na FB

Tyto aktivity jsou zdarma.
Probíhají na základě dobrovolnosti a vzájemné domluvy účastníků mezi sebou.

DŮLEŽITOST VIZÍ, či BARDSKÝCH A OVATSKÝCH SOUTĚŽÍ

Psaní básniček zachycujících ducha přírody není samoúčelné. Na pokročilejší úrovni budeme pracovat na sestavování druidských rituálů, a ty jsou tvořeny jednotlivými formulkami, které tvoří celý rituál. Nově zavádíme skládání druidských modliteb.

Pokud jde o výtvarné vize, na stupni bardů nejčastěji kreslíme černobílé nebo barevné obrázky. Tato aktivine má název Druidská mandala. Pracujeme ve dvourozměrném světě.
Na stupni ovatů vyrábíme nebo si jinak pořizujeme rituální předměty. Pracujeme ve třírozměrném světě.

Nově zavádíme skládání druidských modliteb.

Při stavbě rituálního kruhu doplňujeme čtvrtý rozměr - čas. Kruh je určen středem a obvodem, na kterém jsou umístěny jednotlivé směry a síly univerza. Doplníme osm keltských festivalů na kole roku. Pracujeme formou symbolů, které ožívají při rituální práci. Správně provedené druidské rituály mají velkou sílu a jsou funkční. Pracují s časoprostorem.

 

POSVÁTNÝ HÁJ 
Léčivá vizualizace druidů

V dubovém lese mám svůj posvátný háj. Je to tajné místo na mýtině, kde v létě rostou magické byliny a barevní motýli sají jejich nektar. Zde se reálný a bájný svět propojují. Místo je skutečné a neskutečné současně a je výchozím bodem pro cesty do jiných dimenzí a časů. Pokud cítím fyzickou bolest, v posvátném háji se uvolňuje a mizí, protože toto místo je léčivé.

Není tu čas v pozemském slova smyslu, takže tu nikdo nestárne, ani netrpí žádnými neduhy. Je to svatyně, kam se mohu kdykoli uchýlit, nabrat sílu a energii. Je to místo duše a vnitřního putování.

V noci je posvátný háj obzvlášť mystický. Stromy, keře a jednotlivé větve vrhají mihotavé stíny, které se pohybují podle toho, jak měsíc pluje oblohou. Zvuky jsou hlasitější a vzduch je prosycen vůní nočních bylin. Právě v takových chvílích prováděli dávní druidové svou magickou práci. Posvátný háj druida je vlastně brána mezi světy. Pro ostatní lidi je to jen běžný les, ale druid je zde schopen vnímat magii posvátného místa za hranicí časoprostoru.

K otevření brány do jiných světů používáme rituál. Klíčem je dobrý úmysl a léčení. Rituálem své posvátné místo aktivuji. Meditace v posvátném háji přenáší věky a zkracuje vzdálenosti. Může nabídnout alternativní světy, které jsou tu přítomné v latentní podobě. To všechno si uvědomuji ve chvílích ztišení na lesním posvátném místě.

Setrvám zde tak dlouho, dokud nezískám pocit, že nastal čas k návratu. Potom za sebou zavřu tajnou bránu a vracím se dubovým lesem zpět do své reality. Pomohou mi tři prudké výdechy a lehká fyzická aktivita.
 
Šípky rozzáří
podzimní okraj lesa
kde víla plesá.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one