Rubriky

+420 123 456 789
tančící strom-m.JPG
PROČ AIRMID?
Jméno postavy Airmid z keltské báje jsem přijala za své druidské jméno. Airmid je bylinářka staré doby. Hledá ztracenou moudrost z volné přírody, která byla v důsledku nerozvážnosti ztracena. Cesta druidů je převážně keltská a předkřesťanská. Stejně jako Airmid, snaží se dnešní druidové znovu objevovat a přivádět do světa vědomosti dávných druidů, které odvál čas.
Cesta druidů je cesta poznávání volné přírody. Učíme se vnímat stromy a keře, poslouchat ptáky, pozorovat zvířata, rostliny, kameny a hvězdy, poznáváme jejich energii a ducha, a to prostřednictvím druidských rituálů, jejichž nedílnou součástí je tichá komunikace s nejvyšší silou propojující veškerý život. Důležitým prostředkem našeho zkoumání jsou toulky přírodou či meditativní běh, kdy vstřebáváme sílu všehomíru a příroda k nám hovoří vnitřní cestou.
01.JPG

UČITEL A ŽÁK

Dávní druidové předávali svoji moudrost z učitele na žáka. Oghamem se zabývali hlavně OVATOVÉ, jedna z větví dávných druidů. Studium na bázi stromů, přírody a krajiny neprobíhalo stejným způsobem jako dnešní výuka. V pohanských školách tohoto typu byli záci aktivní a tvořiví. Učitel je vedl, usměrňoval a podněcoval. Nezahlcoval je vědomostmi a vlastní moudrostí. Spíš dával žákům prostoj, aby mnohá tajemství odhalovali sami. Žák byl vděčný učiteli, že ho vede a učitel byl hrdý na úspěchy svého žáka. Nejspíš už dávní učitelé věděli, že nejcennější jsou ty zkušenosti a vědomosti, ke kterým dojde žák sám. V tom mu pomáhali drobnými podněty a náznaky.

 


 

CO JE TO VLASTNĚ OBOD?


SPOLEČENSTVÍ BARDŮ, OVATŮ a DRUIDŮ je škola mysterií, založená na dávné tradici keltských kněží - druidů. Tato tradice, ačkoli byla v minulosti často přerušovaná, sahá až do dnešní doby, stále pokračuje a vyvíjí se.

Cesta BARDA je hledáním vlastního osobního přístupu k této tradici. Práce OVATA spočívá v duchovním zkoumání a poznávání. Cílem DRUIDA je prohlubováním druidského praktikování a mystické završení celého procesu.BARDOVÉ

Co se mi nejvíc líbí na práci barda? Je to propojení mystiky s uměním, i když v mém případě se jedná pouze o ryze amatérskou úroveň ztvárnění vize. Podle keltské tradice naši bardové studují nejprve staré báje, ale současně se nechávají inspirovat krásami přírody a jejími proměnami na Kole roku definovaném osmi keltskými svátky, kterým říkáme festivaly. Ve druhé polovině bardského studia se necháváme unášet střídavě čtyřmi přírodními živly, kterými jsou země, voda, vzduch a oheň, abychom je v samotném závěru uvedli do souladu a harmonie, především uvnitř vlastní bytosti.


OVATOVÉ

​Jako ovatové opouštíme magický kruh a vydáváme se na cestu lesem. Poznáváme stromy, totemová zvířata a tradiční byliny dávných druidů. Seznamujeme se s místy, kam kdysi vkročila keltská noha, vnímáme jejich energii, putujeme časem a učíme se vidět neviditelné. Středem našeho zájmu je tajemný dorozumívací systém ogham, považovaný za abecedu druidů.

​Na své cestě si pořizujeme magické pomůcky a učíme se s nimi zacházet. Také oghamovy znaky, karty či dřívka mohou být prospěšná pro naši praxi a splňovat tento účel. Příroda k nám promlouvá mnoha jazyky, kterým rozumí jen ovat.


DRUIDOVÉ

Druid prohlubuje svou duchovní cestu, učí se chápat věci v širších souvislostech a připravuje se na dráhu samostatného mága. Mnozí druidové, kteří úspěšně dokončili naše studium, vedou vlastní workshopy, píší knihy, stojí v čele místních druidských skupin, organizují duchovní oslavy keltských festivalů apod. Často tak činí, i když absolvovali jen část studia.


KURZY OBOD - ČESKÁ VERZE

Podmínkou studia je dosažení věku 18 let a zaplacení poplatku.

Kurz probíhá korespondenčním způsobem, účastník nemusí nikam jezdit. Poštou dostane vytištěné studijní materiály. Pracuje podle nich a udržuje kontakt
se svým mentorem pomocí elektronické pošty.

Informace a přihlášky: jkarpiskova@volny.cz


NAVAZUJÍCÍ DRUIDSKÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

CECH DRUIDŮ

Nejpokročilejší skupina druidů, kteří zůstávají v naší studijní skupině nazvané LIDÉ OGHAMU po dokončení studia, se často stávají členy CECHU DRUIDŮ. Pod hlavičkou Cechu a pod hlavičkou svého druidského jména vedou volnočasové druidské aktivity dalších účastníků druidského výcviku.

Tyto činnosti už nejsou součástí kurzů. Volně na studium navazují a fungují na bázi dobrovolnosti.
V rámci skupiny LIDÉ oGHAMU to jsou:

a) setkání a duchovní oslavy keltských festivalů
b) sdílení vizí (dříve bardské a ovatské soutěže)
c) občasník zasílaný elektronicky
d) uzavřená diskuzní skupina na FB
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one