ÚVODNÍ STRÁNKA

bílá zima 013.JPG
bílá zima 014.JPG
bílá zima 015.JPG
DRUIDOVÉ - DRUID A PŘÍRODA - DRUID A DUCHOVNÍ CESTA - MYSTERIA DRUIDŮ
SYSTÉMY DRUIDŮ - ŠKOLY DRUIDŮ - UČENÍ DRUIDŮ - SPOLEČENSTVÍ DRUIDŮ 


 

BARD je mystický básník, kronikář a vypravěč. Pracuje také s dalšími druhy umění a jejich prostřednictvím přináší vnitřní vhledy z jiných světů do dnešní reality.

OVAT studuje přírodu a přírodní zákony z duchovního pohledu. Svoje vědomosti používá ku prospěchu svých přátel a celého okolí.

DRUID studuje veškeré souvislosti dávného magického systému a učí se s ním pracovat. Rád pomáhá dalším adeptům na této cestě.

DRUID NA VLASTNÍCH NOHOU dokončil svoje oficiální druidské studium, ale ve své druidské cestě pokračuje dál.
POZOR, SLEDUJTE NOVOU ZÁLOŽKU "ZPRAVODAJ DRUIDŮ"!
nejnovější článek se jmenuje: MAGIE ZVUKU

 

SURVIVAL
škola meditativního běhuK napsání této knížky mě inspiroval běhající mnich Sakyong Miphan. Ale zatímco Sakyong je v první řadě mnich, a teprve potom běžec, já jsem byla nejprve řadu let běžkyní, a teprve "na stará kolena" se začala zajímat o duchovní cesty a o duchovní rozměr běžeckého sportu. Kromě běžných tratí se knížka zabývá distancemi delšími než maraton, kterým říkáme ULTRAMARATONY. Na Západě je často nazývají SURVIVAL - přežití.
Knížka vyšla v nakladatelství MALVERN.
 

OGHAM
cesta vroubená příběhy stromů


OGHAM je dávný dorozumívací systém. Podobně jako písmo starých Mayů, starých Egypťanů nebo severské runy, musí být zkoumán v kontextu s místem a s životem společnosti, kde vznikl. Ogham vytvořili dávní druidové, kněžský řád keltské společnosti. Ta žila v těsném sepjetí s přírodou, a na ní je také založen celý tento sofistikovaný systém.
Tajemnou abecedu vám přibližujeme krok za krokem, nebo, chcete-li, strom za stromem. Dávný systém se vynořuje z mlhy zapomnění jako cesta, po které putuje mladá druidka. Dávná tajemství vyplouvají na povrch v magických vizích a příbězích vyprávěných duchem lesa a duchem jednotlivých stromů, které vroubí cestu naší krajinou, po které kdysi Keltové mířili na západ.

Knížka vyšla v nakladatelství MALVERN.
 
KŮŇ BĚŽÍ DO LÉTA

Kůň je posvátné zvíře dávných Keltů. Vábí nás na cesty koňmo nebo v kočáře, a tyto cesty probíhají v letní polovině roku. Lidem kůň od pradávna nabízel možnost cestovat na dlouhé vzdálenosti a dodával jim tím pocit svobody. Podobný podit zažívali druidové při své rituální praxi, když cestovali do Jiných světů. Kůň se stal symbolem volání dálek, dobrodružství a nového pozvnávání. Obvíral bránu do léta, kterou v nejbližší době otevřeme také my.

Koňská bohyně byla vždy spojována se zemí a se životem. Provázela člověka ve všech jeho životních etapách od narození až do smrti. Ale ani transformace po smrti a cesta duše zesnulého člověka do Letních zemí, kde dochází k její obnově a k přípravě na nové zrození, jí není cizí.

Kůň je ale všestranně užitečné zvíře také v reálném světě. Používal se v bitvách, stejně jako v zemědělství, a v Gálii (nebo také u nás) sloužil dokonce jako potrava. Není proto divu, že Koňskou bohyni uctívaly ve své době mnohé národy. Takže nejen Keltové mají celou řadu bájí a příběhů o Koňské bohyni, která se objevovala střídavě jako klisna a jako krásná žena. Součástí těchto příběhů byly často také její děti. 
LIŠKA
 
Liška je drobné zvíře. Dokáže být téměř neviditelná a je známá svou chytrostí. Pokud ji chci přIřadit k některému z osmi svátků, váhám. Tento plachý a přizpůsobivý tvor je aktivní po celý rok a vyrovná se s podmínkami každého mmísta, pokud není příliš hlučné. Liška má velký smysl pro svobodu a volnost, ale současně jsou jí přičítány diplomatické schopnosti hraničící s vychytralostí. S těmito liščími vlastnostmi se můžeme seznámit v mnoha nejrůznějších bajkách a pohádkách.

Liška se anglicky řekne FOX. Dala jméno mnoha rodům a klanům, stejně jako firmám a společenstvem po celém světě. V keltských oblastech byla liška v minulosti občas spojována s královským nebo náčelnickým postem. Pro všechny tyto atributy byla považována za posvátné zvíře a lov na ni byl rituální záležitostí. Ještě dnes se na některých místech dodržuje tradice honů na lišku s mnoha pravidly.Články o dalších zvířatech a ptácích čtěte ve ZPRAVODAJI DRUIDŮ a na webovkách
druidoveavronelle.wz.cz
Posledními příspěvky jsou HAVRAN, SOVA, LABUŤ  a JESTŘÁB
 
JESTŘÁB LETÍ DO LÉTA


Vrhá se z výšky
pro poslední kamínek,
aby ho snad doplnil
do mozaiky vzpomínek...


 
Jak víme, dávní Keltové znali dvě roční období - léto a zimu. Sokolovití dravci jsou spojováni se svátkem BELTANE (1. května), který je bránou do letní poloviny roku. Učí nás o spojení s našimi předky a s minulostí, která utváří přítomnost. Ta už teď, ve svém zárodku, ovlivňuje budoucnost. Jestřáb nás učí o propojení času, který postupně vytváří celkový obraz našeho života. Jeho zpráva říká: "Díky skvělému zraku můžeš najít poslední kamínek do skládačky, abys svůj život uviděl jako celistvý obraz. Ujasníš si, kým vlastně jsi, odkud přicházíš a kam směřuješ.To ti pomůže dělat správná rozhodnutí."

Sokolovití dravci byli často ve vlastnictví šlechty. Díky elegantnímu vzhledu jim byla připisována šlechetnost. Dnes jsou spojováni spíš s očistou, a to doslova. Čistí naše lesy a města od holubů a hlodavců. Jestřáb vítá příchod slunce za ranního úsvitu. Je dobrým znamením pro toho, kdo ho na ranní vycházce spatří. Přináší celistvost, léčení a duchovní osvícení. Jestřáb je silným archetypem v druidském učení. Podle starých bájí patří k nejstarším zvířatům na Zemi a jako totemové zvíře bývá často zmiňován v rituálních formulkách dnešních druidů. 
HAIKU PRO TOTO OBDOBÍ

A květ lipový
trhám v tomto období
cenu zlata má
 
OGHAM V DNEŠNÍ DOBĚ

Dávní druidové pracovali se svými tématy celistvou metodou. Nepoužívaqli škatulkování a nálepkování, to přinesla teprve moderní doba. Uchopení druidských témat formou tabulek nebo rejstříků je proto velmi neobvyklé a do jisté míry narušuje pohled na témata, kterými se druidové zabývali. Na druhou stranu chápu, že moderní doba si tento způsob práce žádá.

Při sestavování oghamu do tabulky je potřeba si uvědomit, že ogham je ABECEDA. Proto každá tabulka musí v první řadě obsahovat OGHAMOVY ZNAKY, jim odpovídající STROMY, KEŘE NEBO ROSTLINY, jejich KELTSKÉ NÁZVY a přepis znaků na PÍSMENA naší abecedy.
Teprve potom mohou přijít další údaje. Upozorňuji, že písmena nebo skupiny písmen jsou přepisem zvuku, který se odvíjí od keltského názvu, a ten proto není možné vynechat. Bývá spjatý s jedním nebo s více oghamovými stromy. V některých případech se jedná spíš o název znaku.

Pokud bychom tyto základní úvaje v tabulkách vynechali, byly by tyto tabulky naprosto nesrozumitelné. Pro lepší přehlednost je vhodné ještě jednotlivé oghamovy skupiny (aicme) řádně oddělit jednu od druhé. Odpovídá to základnímu řazení do skupin, které vznikaly nejspíš postupně.

OGHAM - PŘEHLEDNÁ TABULKA

pozice - znak - písmeno/a - keltský název - strom - funkce
 


AICME BŘÍZY

1.pozice - znak - B - Beith - bříza - objevitel
2.pozice - znak - L - Luis - jeřáb - ochránce
3.pozice - znak - F,V - Fearn - olše - bojovník
4. pozice - znak - S - Saille - vrba - vizionář
6. pozice - znak - N - Nuinn - jasan - průvodce


AICME HLOHU


1. znak - H - Huathe - hloh - objevitel
2. znak - D - Duir - dub - ochránce
3. znak - T - Tinne - cesmína - bojovník
4. znak - C - Coll - líska - vizionář
5. zank - O, P - Quert - jabloň - průvodce


AICME VINNÉ RÉVY

1. znak - M - Muinn - vinná réva , ostružiník - objevitel
2. znak - G - Gort - břečťan - ochránce
3. znak - NG - NGetal - rákos, janovec, kapraď - bojovník
4. znak - STR - STRaif - trnka- vizionář
5. znak - R Ruis - černý bez - průvodce


AICME BOROVICE

1. znak - A - Ailim - borovice, jedle, jilm - objevitel
2. znak - O - Ohn - hlodáš - ochránce
3. znak - U - Ur - vřes, jmelí - bojovník
4. znak - E (EA) - Eadha - topoly, osika - vizionář
5. znak - I (IO) - Ido - tis - průvodce


AICME HÁJKU

1. znak - K - Koad - hájek K (kalina - Peith; osika - Eadha) - objevitel
2. znak - OI - brslen - ochránce
3. znak - UI - UIleand - zimolez - bojovník
4. znak - IO - Iphin, Diphong - angrešt, barevné bobule (jalovec - Aiteal, Šípková růže) - vizionář
5. znak - EA - EAmancholl - buk, bukový nemeton, (moře - Mór, buk - Phagos)

Oghamový znak si, prosím, doplňte.


Další podrobnosti najdete v knížce OGHAM, cesta vroubená příběhy stromů,
která vyjde v nejbližší době u nakladatelství MALVERN.
 
OGHAM - PŘEHLEDNÁ TABULKA č. 2


pozice - znak - písmeno/a - keltský název - strom - funkce - živel - planeta
 


AICME BŘÍZY

1.pozice - znak - B - Beith - bříza - objevitel - voda, vzduch - Venuše
2.pozice - znak - L - Luis - jeřáb - ochránce - voda-Měsíc, oheň - Slunce
3.pozice - znak - F,V - Fearn - olše - bojovník - oheň, voda - Venuše
4. pozice - znak - S - Saille - vrba - vizionář - voda - Měsíc
5. pozice - znak - N - Nuinn - jasan - průvodce - oheň-Slunce, voda-Měsíc


AICME HLOHU


1. znak - H - Huathe - hloh - objevitel - oheň - Mars
2. znak - D - Duir - dub - ochránce - země, oheň - Jupiter
3. znak - T - Tinne - cesmína - bojovník - oheň - Mars, Saturn
4. znak - C - Coll - líska - vizionář - vzduch - Merkur
5. zank - O, P - Quert - jabloň - průvodce - voda - Venuše


AICME VINNÉ RÉVY

1. znak - M - Muinn - vinná réva , ostružiník - objevitel -
vinná réva - oheň - Slunce
ostružiník - voda, oheň - Venuše
2. znak - G - Gort - břečťan - ochránce - vzduch - Saturn
3. znak - NG - NGetal - rákos, janovec, kapraď - bojovník
rákos - voda, oheň - Slunce
janovec - oheň - Slunce
kapraď - vzduch - Venše, Merkur
4. znak - STR - STRaif - trnka- vizionář - oheň - Mars, Saturn
5. znak - R Ruis - černý bez - průvodce - vzuch - Venuše


AICME BOROVICE

1. znak - A - Ailim - borovice, jedle, jilm - objevitel
borovice - země, vzduch - Mars
jedle - země, vzduch - Měsíc
jilm - země - Saturn
2. znak - O - Ohn - hlodáš - ochránce - oheň - Slunce
3. znak - U - Ur - vřes, jmelí - bojovník
vřes - voda - Venuše
jmelí - vzduch - Jupiter
4. znak - E (EA) - Eadha - topoly, osika - vizionář
topol - voda, vzduch - Saturn
osika - vzduch - Merkur
5. znak - I (IO) - Ido - tis - průvodce - země - Mars, Saturn


AICME HÁJKU

1. znak - K - Koad - hájek K (kalina - Peith; osika - Eadha) - objevitel - všechny živly - Merkur
2. znak - OI - brslen - ochránce - země, oheň - Mars, Saturn
3. znak - UI - UIleand - zimolez - bojovník - země, vzduch - Slunce, Měsíc
4. znak - IO - Iphin, Diphong - angrešt, barevné bobule (jalovec - Aiteal, Šípková růže) - vizionář
jalovec - oheň - Mars, Saturn
šípková růže - voda - Venuše, Měsíc
5. znak - EA - EAmancholl - buk, bukový nemeton, (moře - Mór, buk - Phagos) - průvodce - duch přírody - všechny živly a planety
(buk - země, vzduch - Saturn)

Omlouvám se, že oghamovy znaky bohužel nemám v počítači. 
SKŘIVAN A STŘÍZLÍK
 

Říkáme, že na Hromice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. Malý hnědý ptáček vyletí nad zorané pole, zastaví se ve vzduchu a zazpívá. Nám druidům připomíná podobně zbarveného STŘÍZLÍKA, hrdinu staré keltské báje. Střízlík se schoval pod křídlo orla, a když orel vylétl vysoko do vzduchu, střízlík vylezl z pod křídla a vylétl kousek nad něj, zastavil se ve vzduchu a zazpíval. Stal se králem všech ptáků, protože vylétl ze všech nejvýš.


Střízlík je malý a nenápadný. Podobá se vrabci, jen ocestní pera má kratší a vztyčená vzhůru. Britové říkají, že každý vesluje tím, co má. A střízlík je pěkně vychytralý, když přelstil i orla. Fakt je, že tomuto drobnému ptáčkovi sebevědomí nechybí. Spíš bychom řekli, že se rád vychloubá. Nese nám zprávu, že každý má šanci uspět, pokud se pustí do toho, v čem je dobrý a k čemu má talent.

Střízlíka nemusí mít každý rád. Někomu připadá drzý a pyšný. Ale na druhou stranu dokáže si poradit v každé situaci a z nevýhody udělat svou přednost. Jeho povaha a schopnosti jsou téměř magické a mohou být námětem ke kontemplaci za dlouhých zimních večerů. Otázkou je, proč ho druidové tak obdivují?

Střízlík má spojení s nadpozemskou energií. Přestože je chytrý, nikdo neposlouchá tak malého, slabého a ošklivého tvora. Pokud chce své schopnosti uplatnit, musí na sebe nejprve upozornit. Zvedne ocasní pera, chvástá se a provokuje. Snaží se všem ukkázat, že ho podceňoují neprávem. Jenže lidé ho potom nemají rádi. V minulosti na střízlíka pořádali hony, lovili ho, zabíjeli a snažili se ho vyhubit. Proto je dnes tak vzácný.
 
KOS
 
Jakmile se rozloučíme s posvátným havranem, naši pozornost upoutá KOS. Podle keltské tradice je jedním z pěti nejstarších zvířat dávných druidů. Dokonce se mu říkalo ČERNÝ DRUID. Další čtyři totemová zvířata druidů jsou: jelen, sova, orel a losos. Jak vidíme, Kletové nerozlišovali mezhi zvířetem, ptákem a rybou. Každého z nich považovali za člena zvířecí říše.

Podle keltských příběhů je kos ptákem soumraku, a staré báje ho spojují s jinými světy, kam se odebírá v temné polovině roku, kdy na krajinu padá tma. Jsou to však především dávné představy, které mu tyto tajné výlety přisuzují. My můžeme jeho krásný zpěv slyšet naopak za úsvitu, kdy noc bledne. Z vlastního pozorování vím, jak čilý bývá po celý den, když sbírá v lese či v sadě potravu, nebo zpívá na samotném vršku nejvyššího smrku.

Kos je jedním z prvních ptáků, kteří nás vítají nejen na prahu nového dne, ale také na jaře, které se blíží, jinými slovy také na prahu nového zemědělského roku. Každé ráno stojí v pomyslné bráně a loučí se s hvězdou, která má stejnou barvu, jako jeho zobák. Ale potom už spěchá do práce, aby svým zpěvem probouzel spící rostliny, živočichy, a snad také lidi, kteří dosud nesledují jeho druidskou stopu. Naslouchejme jeho melodiím. Mážná nás zavedou do jiných světů, se kterými má kos podle dávných bájí svoje spojení.


 

POZOR, KURZY OBOD - ČESKÁ VERZE - KONČÍ!

Skupina LIDÉ OGHAMU pokračuje ve své činnosti.
PODROBNOSTI ČTĚTE NA ZÁLOŽCE ČESKÁ VERZE OBOD. 
02.JPG
OGHAM - PŘEHLEDNÁ TABULKA


AICME BŘÍZY

1.pozice - Bříza - Beith - B
2.pozice - Jeřáb - Luis - L
3.pozice - Olše - Fearn - F, V
4. pozice - Vrba - Saille - S
5. pozice - Jasan - Nuinn - N


AICME HLOHU


1. Hloh - Huathe - H
2. Dub - Duir - D
3. Cesmína - Tinne - T
4. Líska - Coll - C
5. Jabloň - Quert


AICME VINNÉ RÉVY

1. Vinná réva - Muinn - M (Ostružiník)
2. Břečťan - Gort - G
3. Rákos - Ngetal - Ng (Janovec, Kapraď)
4. Trnka - Straif - Str
5. Černý bez - Ruis - R


AICME BOROVICE

1. Borovice - Ailim - A (Jedle, Smrk, Jilm)
2. Hlodáš - Ohn - O
3. Jmelí - Ur - U (Vřes)
4. Topoly - Eadha - E (Osika)
5. Tis - Ido - I


AICME HÁJKU

1. Hájek - Koad - K (Kalina - Peith; Osika - Eadha)
2. Brslen - Oir
3. Zimolez - Uilleand
4. Barevné bobule (Angrešt - Iphin, Diphong; Jalovec - Aiteal, Šípková růže...)
5. Bukový nemeton (Buk - Eamancholl, Phagos; Moře - Mór)
 
03.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one