ÚVODNÍ STRÁNKA

bílá zima 013.JPG
bílá zima 014.JPG
bílá zima 015.JPG
DRUIDOVÉ - DRUID A PŘÍRODA - DRUID A DUCHOVNÍ CESTA - MYSTERIA DRUIDŮ
SYSTÉMY DRUIDŮ - ŠKOLY DRUIDŮ - UČENÍ DRUIDŮ - SPOLEČENSTVÍ DRUIDŮ 


 

BARD je mystický básník, kronikář a vypravěč. Pracuje také s dalšími druhy umění a jejich prostřednictvím přináší vnitřní vhledy z jiných světů do dnešní reality.

OVAT studuje přírodu a přírodní zákony z duchovního pohledu. Svoje vědomosti používá ku prospěchu svých přátel a celého okolí.

DRUID studuje veškeré souvislosti dávného magického systému a učí se s ním pracovat. Rád pomáhá dalším adeptům na této cestě.

DRUID NA VLASTNÍCH NOHOU dokončil svoje oficiální druidské studium, ale ve své druidské cestě pokračuje dál.
 
POSELSTVÍ VÁNOČNÍ BOROVICE

Borovice má své místo na keltském kruhu stromů o jarní rovnodennosti, ale můžeme ji také vnímat jako vánoční strom. Je úzce propojena se všemi čtyřmi základními silami univerza. Roste prakticky všude, ale nejvíc vynikne ve skalách, zejména ve tvrdých podmínkách, kte se jiným stromům nedaří. Semínko uvízne ve štěrbině, a to stačí, aby vyrostl nezdolný strom, jehož kořeny si razí cestu puklinami v nejtvrdším terénu. Toto je spojení borovice se ZEMÍ a se ZIMOU.

Borovice rostoucí ve skalách má výhled dravce kroužícího nad krajem. Někdy jako dravec rozprostře své větve nad propastí, aby poskytla nepřístupný úkryt svým zvířecím přátelům. V jejích větvích si staví hnízda orli. Toto je spojení borovice se VZDUCHEM a s JAREM. Borovice má pryskyřicí protkané kompaktní tělo. V létě miluje plné slunce a její kůra obsahuje červený odstín. Miluje žár léta a snese vysoké teploty. Toto je spojení borovice s OHNĚM a s LÉTEM.

Na podzim přichází deště. Díky mrakům je borovice téměr pořád v mlze a z jejího jehličí stékají kapičky vody. Po horkém létě pije chladnou vodu plnými doušky a je šťastná. Toto je spojení borovice s VODOU a s PODZIMEM. O zimním slunovratu si ji přineseme domů, aby nám vdechla povědomí o propojení všech základních sil a energii v jeden celek. Borovice je spojovacím článkem mezi zimním slunovratem a vánocemi, mezi pohany a křesťany, mezi minulostí, přítomností a budoucností.

Ozdobíme ji a oslavujeme teplo domácího krbu, přátelství se sousedy a mír mezi znepřátelenými stranami. Vědomí borovice na nás působí v době, kdy se rodí nové Slunce a začíná nový astronomický rok. Přináší nám poselství o sjednocení základních sil univerza a o propojení času. Její poselství říká, že také my můžeme spojit své síly a začít pracovat na straně dobra.
 
SKUPINY STROMŮ

Ovatové a druidové studující OGHAM nepracují jen s jednotlivými stromy, právě naopak. Praktikujeme spíše se skupinou stromů, kterou tvoří přinejmenším dva druhy, které k sobě podle keltské tradice patří. Ideální je, pokud mají vztah také k danému období, které právě rituálně oslavujeme. Energie jednotlivých stromů se může doplňovat, jindy se sčítá nebo dokonce násobí. Podobně jako u kamenných staveb, stromy můžeme vysazovat ve skupinách do svých posvátných hájů podle předem promyšlených schémat nebo podle momentální inspirace.


 
CESMÍNA A BŘEČŤAN

Dvojicí oghamových stromů, které spojujeme se zimním slunovratem je BŘEČŤAN a CESMÍNA. CESMÍNU s ostrými hroty listů považujeme za představitele mužského prvku, Kelta válečníka, zatímco stále zelený břečťan, který láskyplně ovíjí svůj mateřský strom, je pro dnešní druidy symbolem ženskosti.

Břečťan a cesmína se navzájem doplňují a vytváří dvojici, která se stala symbolem období, které se kvapem blíží. Mlhy Samhuinu odvál ledový vítr a naši pozornost upoutávají jehličnany a další stále zelené keře, mezi kterými má cesmína výsostné postavení díky šarlatovým plodům, které oživují dobu, kdy všechno upadá do šedé, černé nebo bílé.

Cesmínu vysazovali dávní Keltové v blízkosti svých obydlí, protože věřili, že její plody zahání depresi. Byli přesvědčeni, že v tomto nízkém, ale hustém a neprostupném keři žijí přírodní duchové s ochrannými schopnostmi. Cesmína pod vlivem Marsu a s energií ohně nachází svůj klid a harmonii teprve v době zimního slunovratu. Tento oghamový strom považovali druidové za krále zimy, podobně jako dub za krále letní poloviny roku.

BŘEČŤAN má dekorativní listy a kvete jemnými drobnými květy právě v tomto období. Jeho liány jsou pružné, ale pevné. Chrání hostitelský strom před nepřízní počasí v době tuhé zimy, stejně jako v létě před horkem. Dnes se břečťan používá k přípravě mastí proti svalové únavě a v kosmetice. Předkové věřili, že je chrání před kocovinou. Proto břečťan často obrůstal vinárny, nebo byl na jejich zdech alespo\ń vyobrazen.

Břečťan roste ve spirálách, a tím představuje cestu duše. Spleť jeho lián nám připomíná labyrint, kde se můžeme snadno ztratit, ale pokud břečťanu důvěřujeme, povede nás správným směrem vzhůru a ke světlu. Jeho zpráva nám doporučuje nelpět na hmotných věcech a vydat se na cestu za cílem své duše. Naznačuje, že často je člověk sám sobě tou největší překážkou. Cesta břečťanu vede ke svobodě.


 
PODZIM - ČAS VODY
 

Keltský podzim začíná 1. srpna o festivalu Lughnasadh, vrcholí o podzimní rovnodennosti 21. září, a končí na konci října. Od listopadu začíná zimní období a nový keltský rok. Podzimní rovnodennost nazýváme ALBAN ELFED - v překladu znamená světlo vody nebo světlo břehu. Jak název napovídá, podzim je časem vody.

VODA je jednou ze čtyř základních sil univerza. Pro lepší srozumitelnost tyto síly často označujeme jako elementy nebo přírodní živly. Jsou čtyři, stejně jako světové strany, které určují jejich místo v rituálním kruhu druidů. Působnost základních sil univerza má širší rozměr. VODA svými vlastnosti zastupuje veškeré kapaliny, ZEMĚ představuje pevné látky, VZDUCH zastupuje plyny a OHEŇ transformaci, čili přeměnu jedné látky v jinou.

VODA má v našem rituálním kruhu místo na západě. ZÁPAD představuje na Kole roku podzim v přírodě. Z hlediska dne je západ spojován s večerem a v lidském životě představuje stáří.

Jedním z důvodů, proč dávní druidové umístili vodu na západní stranu svého rituálního kruhu je, že voda obklopuje Britské ostrovy a Evropy ze západní strany. Atlantický oceán omývá porutgalské, španělské, britské a irské břehy. Svými proudy ovlivňuje klimatické podmínky v celé Evropě, včetně České a Slovenské republiky. Možná jste si všimli, že většina mraků přinášejících déšť přichází na naše území právě ze západu.

Voda je měkká a poddajná. V mžiku vyplní každou skulinku, které se přizpůsobí svým tvarem. Ale umí být také zuřivá a zničující, pokud se projeví jako bouře nebo tsunami. Nemusí být vždy hřejivě teplá a vyživující, dokáže být také chladná a kruhá. Pokud zkoumáme vlastnosti vody, musíme připustit, že tato síla je nositelkou ŽENSKÉHO prvku. Dávní mořeplavci a vypravěči tajemných příběhů si dokázali tyto vlastnosti personifikovat do postav vodních víl - undin.

Byli přesvědčeni, že při plavbě po moři na vlastní oči viděli sirény a mořské panny, které je okouzlily a omámily natolik, že ztratili pud sebezáchovy a nechali se vlákat do jejich království. Dávné báje, příběhy a pohádky se po staletí přenášely z generace na generaci, a díky tomu tyto bytosti stále žijí v našem vědomí.

Nicméně existuje pár lidí, kteří o sobě tvrdí, že se s vodními vílami - undinami - setkali osobně. Jedním z nich je WILLIAM R. MISTELE, vysokoškolský lektor a renomovaný spisovatel žijící na Hawai. Zajímavé je, že sám sebe považuje za žáka moravského hermetika FRANTIŠKA BARDONA, který zemřel v komunistickém vězení v Brně. Jeho knihy musely být publikovány nejprve v Německu, a teprve po sametové revoluci vyšly česky u nás.

WILLIAM R. MISTELE studoval dílo Františka Bardona a následně navázal kontakt s řadou undin a jejich královen. O tom, co se od nich dozvěděl, podává svědectví v knížce UNDINES, která vyšla tento rok v nakladatelství MALVERN - a pozor, dosud není rozebraná a VÁNOCE SE BLÍŽÍ !!!
Pozor, i když knížka vyšla pod anglickým názvem (nevím proč?), je v češtině.


Autor popisuje svoje setkání s  těmito vodními tvory, které řadí mezi elementály - základní přírodní duchy. Undiny jsou pro velkou většinu z nás neviditelné, ale exstují způsoby, jak s nimi můžeme komunikovat, a to buď slovně, nebo vnitřní cestou.

Autor seznamuje čtenáře s vodními vílami krok za krokem. Vede je do vodního světa formou několika jednoduchých meditativních cvičení. Poskytuje mnoho cenných informací ve všeobecné rovině, ale uvádí také řadu osobních zkušeností, když popisuje různé druhy setkání a komunikace s těmito tvory, včetně zevruvného návodu, jak můžeme undiny kontaktovat.

Ale i kdyby se vám to nepodařilo, nebo něco takového nemáte ani v úmyslu zkoušet, stejně stojí zato přečíst si knížku, jakých u nás moc není. A vzhledem k vodní tématice hodí se právě pro tuto roční dobu. Možná bych mohla ještě dodat, že ukázky z díla Williama R. Mistele najdeme také ve druidském učení, které prezentuje OBOD.
 

POZOR, KURZY OBOD - ČESKÁ VERZE - KONČÍ!
SOUČASNĚ KONČÍ TAKÉ NOVÝ KURZ CESTA STROMŮDůvodem je nezájem o tento druh praktického studia.
Další adepti se mohou hlásit na anglickou verzi přímo k britskému OBOD.
V případě zájmu mohou být kurzy obnoveny.
S současné době mohou být přijati dva studenti ročně jako soukromí žáci.

Skupina LIDÉ OGHAMU pokračuje ve své činnosti.
Nově budou do ní přijímáni studenti anglické verze, kteří prokáží, že absolvovali alespoň stupeň bardů.

DALŠÍ PODROBNOSTI NA ZÁLOŽCE ČESKÁ VERZE OBOD.


 
02.JPG
03.JPG
OGHAM - PŘEHLEDNÁ TABULKA


AICME BŘÍZY

1.pozice - Bříza - Beith - B
2.pozice - Jeřáb - Luis - L
3.pozice - Olše - Fearn - F
4. pozice - Vrba - Saille - S
6. pozice - Jasan - Nuinn - N


AICME HLOHU


1. Hloh - Huathe - H
2. Dub - Duir - D
3. Cesmína - Tinne - T
4. Líska - Coll - C
5. Jabloň - Quert


AICME VINNÉ RÉVY

1. Vinná réva - Muinn - M (Ostružina)
2. Břečťan - Gort - G
3. Rákos - Ngetal - Ng (Janovec, Kapradiny)
4. Trnka - Straif - Str
5. Černý bez - Ruis - R


AICME BOROVICE

1. Borovice - Ailim - A (Jedle, Smrk, Jilm)
2. Hlodáš - Ohn - O
3. Jmelí - Ur - U (Vřes)
4. Topoly - Eadha - E (Osika)
5. Tis - Ido - I


AICME HÁJKU

1. Hájek - Koad - K (Kalina - Peith; Osika - Eadha)
2. Brslen - Oir
3. Zimolez - Uilleand
4. Barevné bobule (Angrešt - Iphin, Diphong; Jalovec - Aiteal, Šípková růže...)
5. Bukový nemeton (Buk - Eamancholl, Phagos; Moře - Mór)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one