OGHAM - AICME 1 - 4

07.JPG
08.JPG
09.JPG
AICME BŘÍZY

O OGHAMU existuje spousta materiálů. Většinou se zaměřují na jednotlivé stromy a jejich few (znaky). Málokdo se zamýšlí nad systémem z hlediska celku. Proč právě tyto stromy byly zařazeny spolu do jedné skupiny? Co mají společného? Co znamená jejich pozice ve skupině? Jako druidka se snažím odpovídat právě na tyto otázky. Snažím se jít cestou, kudy kdysi kráčel dávný keltský bůh Ogma, když svou abecedu sestavoval. Jeho cesta začíná u řeky. Ve volné přírodě, kde kolem vodních toků nikdo keře a trávu nevysekkává. Stromy zde musí bojovat o své místo na slunci. Snaží se vyrůst nad mlází a větve vystrkují přirozeně také nad vodní hladinu. Stromy z první aicme jsou prvními, které osídlovaly nová území a ujaly se právě v blízkosti vody.

BŘÍZA vystrčila nad hladinu jednu větev směrem doprava, JEŘÁB dvě větve, OLŠE je vyšší strom, vystrčila tři větve rovnoběžně s vodní hladinou, ale košatá VRBA je všechny trumfla, když vystrčila čtyři větve. Často se nad hladinu naklání, jak ji známe z Ladových obrázků. Ale to není všechno. Vysoký strom s mnoha vodorovně rostoucími větvemi, JASAN, vystrkuje do prostoru pět větví. Tak to viděli a zaznamenali svým písmem naši druidští předkové. Znaky pro prvních pět stromů se píší vodorovnými zářezy znázorňujícími větve, které rostou napravo od svislé osy (od kmene stromu). Počet zářezů odpovídá počtu větví vystrčených nad vodní hladinu. Stromy z první aicme jsou stromy vodního živlu. Bývají většinou otevřené a komunikativní. Nejlépe je poznáme na procházce kolem řeky. Můžeme se pokusit navázat s nimi kontakt vnitřní cestou.

BŘÍZA se stala stromem začátků a nových území. Má mnoho léčivých účinků, které působí mírně. Roste na první pozici jako OBJEVITEL A LÉČITEL. Znamená písmeno B (Beith). BŘÍZA bělokorá stojí na samém začátku oghamovy abecedy a současně na samém začátku druidského studia. Je to strom začátků. Má v sobě očistnou energii vody a pohyblivost vzduchu. Její léčení je jemné. Vládnoucí planetou Břízy je Venuše. Dodává sílu a krásu do umění bardů, mystických básníků, kteří vidí až za hranice hmotného světa. V učení druidů symbolizuje Bříza stupeň bardů.

JEŘÁBU se pro jeho červené plody přičítaly účinky magické ochrany. Léčí lidskou duši prostřednictvím estetického působení. Roste na druhé pozici jako OSVÍCENÝ OCHRÁNCE. Představuje písmeno L (Luis).

OLŠE na třetí pozici je BOJOVNÍK. Bezostyšně zabírá území a utlačuje další flóru. Její léčba může být nebezpečná, ale olše nabízí také vize a proroctví. Její písmeno je F (Fearn).

Oproti tomu VRBA je jemná. V noci, když svítí měsíc, inspiruje básníky. Její kůra ulevuje od bolesti a horečeky. Nachází se na čtvrté pozici jako BÁSNÍK A VIZIONÁŘ.  Znamená S (Saille - čti seil).

JASAN je posledním stromem této skupiny. Rozhlíží se daleko do kraje. Stojí na přelomu mezi první a druhou aicme. Stromy na páté pozici jsou považovány za brány do jiných světů. Nesou označení PRŮVODCE. Jasan představuje písmeno N (Nuinn).
30 upravený.JPG
29 upravený.JPG
AICME HLOHU

Na svém putování ve šlépějích dávného keltského boha OGMY odbočujeme od řeky směrem k lesu. V dávných dobách býval les hlavním přírodním tématem. Jeho stromy, keře, rostliny, ale také zvířata a drobní živočichové tvořili jeden živý organismus a duch lesa nebyl ničím neznámým.

Ve druhé aicme se setkáváme s oghamovými stromy, které nás vítají do tohoto světa. Natahují své ruče (větve), aby nás objaly. Prvním, kdo nás zdraví, je HLOH, který dal název celé skupině. Roste tu hustý keř, ze kterého trčí směrem doleva jedna větev. Je to OBJEVITEL A LÉČITEL a tak  trochu samotář. Potřebuje svůj příděl slunečního světla, aby mohl nabídnout drobné květy či plody lidem a hmyzu. Jeho keltský název je Huathe (čti huath) a znační písmeno H.

DUB je přátelský a chová se ochranitelsky. Mnoho duchovních tradic a národů přijalo jeho OSVÍCENOU OCHRANU. Je silný a vytrvalý. Roste uprostřed lesa, stejně jako nádherný solitér, ale okraj lesa mu zřejmě vyhovuje nejvíc. Jeho znakem jsou dva vodorovné zářezy směrem vlevo do osy (od okraje lesa). Je to Duir a v oghamu představuje písmeno D.

DUB LETNÍ čerpá svou sílu ze země, ale navíc z ohně. Jeho vládnoucí planetou je Jupiter, v řecké mytologii považovaný za boha bohů, nebo za boha hromu a blesku. Dub je silný a mocný. Svou sílu využívá k tomu, aby chránil drobné rostlinstvo a zvířenu před nepřízní počasí. Je požehnáním pro své okolí a v druidském učení symbolizuje stupeň druidů.

Tři větve natahuje mimo ochranu lesa CESMÍNA. Na našem území se s ní setkáváme spíš v zahradách a parcích, ale v keltských zemích ji ještě najdeme ve volné přírodě. U nás majitelé lesů v rámci péče o les vysekávají tzv. náletové dřeviny na jeho okraji. Některé rostou dál, jiné hynou, a to je právě případ cesmíny. I když je to BOJOVNÍK, nemusí vždy každý souboj vyhrát. Keltové ji nazývají Tinne a znační písmeno T, které píšeme třemi vodorovnými zářezy vlevo od osy.

Dalším keřem, který na nás mává tentokrát čtyřmi větvemi, je LÍSKA. Je to BÁSNÍK A VIZIONÁŘ. Připomeňme si například její tři kouzelné oříšky v pohádce O Popelce. V oghamu ji nazýváme Coll (čti kol) a představuje písmeno C. Píšeme ji pochopitelně čtyřmi zářezy vlevo od osy.

Posledním stromem této skupiny je JABLOŇ. Mělo by se jednat o planou lesní jabloň, která je dosud četná také u nás, například na Českomoravské vysočině, kde většinou roste poblíž vesnic. V průběhu času však došlo ke smísení mnoha odrůd. Jabloň je keltsky Quert a znamená písmeno Q. Píše se pěti vodorovnými zářezy vlevo od osy. Znak znázorňuje pět větví s jablíčky, které vyčnívají z lesa. Jabloň je naším PRŮVODCEM na cestě ke zdraví a kráse.

Jedno jablko denně sníš,
doktora nemusíš pouštět blíž


...říká staré přísloví, které známe z angličtiny. LESNÍ JABLOŇ má sílu vody jako přírodního živlu. Roste pod vlivem planety Venuše, která jí dodává krásu a zdraví. Stejně tak krásu a zdraví nabízí všem, kteří mají rádi její chutné ovoce.
bílá zima 004.JPG
bílá zima 005.JPG
bílá zima 006.JPG
AICME VINNÉ RÉVY

Závora bránící nám ve vstupu do lesní divočiny se pomalu otvírá a my vstupujeme do zeleného království popínavých rostlin, které často spirálovitě obtáčejí stromy rostoucí na okraji lesa nebo lesních pasek.

Jako první nás vítá tzv. psí víno - divoká odrůda VINNÉ RÉVY a OSTRUŽINA. Obě znamenajípísmeno M (Muinn) a píší se šikmým řezem přetínajícím svislou osu. Vinná réva, stejně jako ostružina, je OBJEVITEL a LÉČITEL. Již v dávných dobách rostla na území kolem Středozemního moře, kudy putovaly keltské kmeny, které se tam s vínem mohly setkat a vinnou révu zařadit do svého dorozumívacího systému.

Šikmý řez nám může připomínat spirálovité obtáčení kmene stromu. V případě révy je to jedno otočení, zatímco u BŘEČŤANU (Gort) vytváří otočky dvě a píše se dvěma šikmými čarami (řezy) přes svislou osu. Znamená písmeno G. Je to OCHRÁNCE. Vysvětlení může být několik a záleží jen na nás, ke kterému se přikloníme.

Stromem na místě BOJOVNÍKA je JANOVEC (NGetal). Znamená dvojhlásku NG. Zaplavuje volná prostranství a lesní paseky. Píše se třemi šikmými řezy přes svislou osu. Jiné zdroje na této pozici uvádějí RÁKOS, který si jde ostře za svým cílem s vitalitou krále. Ale také zde můžeme najít královnu stinných míst - KAPRADINU, která v minulosti bjobala o svůj prostor výrazněji než dnes, v době globálního oteplování.

TRNKA (Straif) tvoří někdy na kraji lesa neproniknutelné houští. Podle našich předků hovoří o nevyhnutelnosti osudu. Nezbývá nám, než toto místo obejít. Přesto má v sobě BÁSNÍKA, hlavně zjara, když jako jeden z prvních keřů rozkvete drobnými křehkými kvítky nebo na podzim, když se osype tmavými plody. Přestože jsou trpké, mají skvělou chuť. Trnka představuje skupinu souhlásek STR a vystihuje ji znak se čtyřmi šikmými řezy přes svislou osu.

Posledním stromem této aicme je ČERNÝ BEZ (Ruis). Znamená písmeno R a je to PRŮVODCE. Píše se pěti šikmými řezy přes svislou osu. Tento tajemný keř, který mnozí léčitelé považují za všelék a v němž údajně žije královna víl, nás může zanést do světa kouzel. Pokud pod ním usneme, přičaruje nám prý věštecké sny.
borovice-m.JPG
bříza.JPG
aa-líska.JPG

AICME BOROVICE

BOROVICE (Ailin) nás vítá s otevřenou náručí. Pro lidi se špatnými úmysly však její znak - vodorovný řez kolmo na svislou osu - může znamenat zákaz vstupu. Je to upozornění, že učení druidů musíme používat vždy na straně dobra, hlavně většího dobra.

V dávných dobách byla tato aicme poslední v oghamově systému. Lidé a stromy už navázali harmonické soužití. O vstříctnosti lesa svědčí znaky, které se píší do široka se rozpínajícími čarami (větve) na obě strany od svislé osy (kmen stromu). Představují tolik očekávané samohlásky. Borovice je první z nich a představuje písmeno A. Místo ní tu může stát také SMRK, JEDLE nebo starobylý JILM. Všechny tyto stromy znamenají stejné písmeno a píší se stejným oghamovým znakem. Borovice je OBJEVITEL vyšších poloh a LÉČÍ svou vůní, hlavně v relaxačních koupelích s příměsí borových větviček. Borová pryskyřice je oblíbená v kadidlových směsích domácí výroby.

Písmeno O představuje HLODÁŠ (Ohn). Jeho znak se píše dvěma vodorovnými čarami přetínajícími svislou osu. Květy hlodáše mají barvu zlata a právě to možná dalo vznik pověrám, že tento OCHRÁNCE střeží náš majetek ale také nehmotné bohatství.

Písmeno U můžeme vyjádřit snítkou VŘESU nebo větvičkou JMELÍ (Ur). Je to BOJOVNÍK. Vřes se rozrůstá po rašeliništích a jmelí parazituje na stromech. Podle lékařských výzkumů by snad mohlo léčit rakovinu. Znak má tři vodorovné řezy přetínající svislou osu.

Samohlásku E představují TOPOLY (Eadadh), mezi které naši předkové řadili někdy také OSIKU. Topol je BÁSNÍK a VIZIONÁŘ. Jeho krása nejvíc vyniká pokud roste u vody. Znak má čtyři vodorovné čáry přes svislou osu.

TIS (Ido) uzavírá čtvrtou aicme a je naším PRŮVODCEM. Značí písmeno I. Strom nesmrtelnosti a prolínajících se světů bývá spojován s právě probíhajícím obdobím mezi babím létem a zimním slunovratem. Znak se píše pěti vodorovnými čarami přes svislou sou. Tis je stromem ovatů a je nejtajemnějším ze všech stromů oghamovy abecedy. 
TIS ČERVENÝ stojí na konci čtvrté oghamovy skupiny, tedy na samém konci původního oghamu. V učení druidů ho najdeme na konci první části studia. Svou sílu čerpá Tis přímo ze země a je vskutku houževnatý a dlouhověký. Vládne mu osudová planeta Saturn, která hovoří o výběru a omezení. Člověk si musí vybrat svou cestu a tím se současně vzdát všech ostatních. Týká se to nejen studia, ale také výběru životního partnera, zaměstnání apod. Nicméně ani ve vnitřním světě nemůže adept jít po několika cestách současně. Na cestě druidů Tis symbolizuje stupeň ovatů.
 
psí víno.JPG
bukový les.JPG
dřišťál.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one