CESTA STROMŮ

13.JPG
14.JPG
15.JPG

CESTA STROMŮ - kurz připraven
 

CESTA STROMŮ je určena těm, kteří chtějí proniknout do systému a myšlení dávných druidů a pracovat s přírodou v tomto duchu.
Nový kurz je připraven v souladu s druidským učením, jak ho prezentuje OBOD, ale společné jsou pouze zásady duchovního praktikování, které dodržuje současně několik dalších duchovních směrů, takže se dá říct, že mají obecnou platnost.

Oproti kurzům OBOD je nový kurz podstatně kratší a údernější. Je zaměřen na to, co je důležité pro druidské praktikování, a to na přírodu a rituály druidů. Každá lekce obsahuje úkol, který povede adepta ke složení závěrečné zkoušky. Zatímco OBOD vychází z mnoha zdrojů, nový kurz vychází pouze z přírody, především ze stromové abecedy OGHAM. Právě tento dorozumívací systém je tím, co se nám po dávných druidech dochovalo.JAKÝ SMYSL MÁ TATO CESTA?
 
Praktikování druida spočívá v duchovní práci na straně dobra. Druid vysílá léčivé myšlenky a energie, které mají příznivý vliv nejen na okolí, lidi a přírodu, ale také na druida samotného, protože jeho tělem prochází nejdřív. Adept postupně navazuje pevné pouto s přírodou, učí se ji vnímat, komunikovat s ní a procovat v souladu s jejími energiemi.


Kurz obsahuje 2 knihy, 25 řádných lekcí a 10 doplňkových lekcí. Doba výcviku, kdy bude adeptovi poskytováno mentorování a do kdy by měl složit závěrečnou zkoušku, je maximálně jeden rok. Při intenzívní práci se kurz dá zvládnout za půl roku.UPOZORNĚNÍ

Česká verze OBOD tímto nekončí, kurzy jsou stále otevřené. 
OBOD je několikaleté studium určené pouze vážným zájemcům.
 
Stromy a dávní Keltové


PRVNÍ OGHAMOVA SKUPINA

BŘÍZA

Bříza je maminka, jemná, laksavá a přizpůsobivá. Přichází jako první, aby připravila domov pro druhé. Potom ale zafouká vítr a všechna předsevzetí jsou pryč. Bříza opět stojí na začátku nových objevů, cest a dobrodružství. Je nekonečnou inspirací pro mystické básníky. Bříza má sílu přírodních živlů VODY a VZDUCHU. Voda jí dodává ženskost, schopnost péčovat a jemně léčit, zatímco vzduch se projevuje jako vítr, a to nestálostí, inspirací mezi nebem a zemí a touhou po objevování nových území, ať již v hmotném, nebo v duchovním světě.
Vliv břízy můžeme letos pociťovat jako vrtošivé počasí, které se začíná zklidňovat. Začátek května nám přináší teplo, bohatství květů, lásku a krásu. Zde se projevuje vliv planety VENUŠE, která našemu stromu vládne.

Dávní druidové předávali svoji moudrost z učitele na žáka. Oghamem se zabývali hlavně OVATOVÉ, jedna z jejich tří větví. Svoji moudrost studovali přímo z volné přírody. Učitel se nesnažil žáky zahlcovat učivem ani oslňovat svou moudrostí. Spíš jim dával možnost, aby pracovali tvořivě a sami objevovali různá tajemství.
Pohanské školy ve volné přírodě probíhaly formou diskuse mezi učitelem a žákem. Žák hovořil o svých zkušenostech a o tom, co se naučil. Učitel ho vedl, usměrňoval a podněcoval k další práci. Žák byl vděčný, když mu učitel vyjevil nějaké tajemství a učitel byl hrdý na pokroky svého žáka. Na správné cestě ho vedl podněty a drobnými náznaky. Podobně pracují i dnes dobré školy mystérií. V tomto duchu bych vás chtěla vést také já CESTOU STROMŮ.JEŘÁB

 
Jeřáb je ochránce. Má větší potenciál, než bychom u tohoto drobného stromku předpokládali. Chrání druhé před útoky negativních sil a svoje úsilí podtrhuje krásou, která léčí duši. Je to léčba formou estetiky a umění. To je dnes jeho nejsilnější stránka.

Druidové, kteří se chtějí chránit před negativními energiemi, lidmi nebo entitami, které jim chtějí ublížit, nekreslí kolem sebe kruh bílou křídou. Schovají se do druidského vejce, které vytvoří ve vizualizaci kolem svého fyzického těla a jemno hmotných obalů. Toto je ochrana pasivní. Pokud se chtějí bránit aktivně, vysílají dobro, které kolem nich vytvoří přirozenou ochranu. Zlé síly se budou odrážet zpátky ke svému vysílateli. Musí být ovšem silní a věřit si.
Pokud jde o posvátný kruh, ten je prostupný pro energie. Druid odtud může vysílat příznivou energii do svého okolí a do světa. Může pozvat bytosti dle svého výběru, aby do jeho kruhu vstoupily a účastnily se jeho rituálu.


 
 
OLŠE
 
Olše má v sobě energii vody a ohně. Je to cholerik, ale pokud dokáže, aby oba tyto živly pracovaly v harmonii, stane se silným bojovníkem (bojovnicí). Další zbraní Olše je zvláštní druh krásy, kterou ji obdařila Venuše. Olše ví, co je důležité. Proto zabírá půdu kolem říčních toků a pečuje o své mladé výhonky. Druidové ji spojují s věštbou a s orákuly.

Věštění patří do kompetence ovatů a druidů. A Olše stojí na stráži u brány věštírny. Nejjednodušším druhem věštby budoucnosti je předpověď počasí podle znaků, které můžeme pozorovat v přírodě. Tuto předpověď dokázal dát ještě nedávno každý venkovan. Lidé žili v simbióze s přírodou a dovedli číst její znamení. Domorodí obyvatelé některých částí světa dokáží ještě víc. Budoucnost dokáží vyvodit z chování zvířat a ptáků. K dalším věštbám jim stačí věci, které jsou po ruce všude kolem nás: hrst písku, dřívka, pohyb mraků. Dávní druidové byli s přírodou spjatí stejným způsobem. K věštbě používali přírodniny, oghamová dřívka, sledovali mraky. Dovedli číst znamení a věřili, že nic se neděje náhodně. Všechno má svůj řád, smysl a pravidla. A právě tyto přírodní a duchovní zákony druidové studovali. 
 
VRBA

Vrba je noční magický strom. Sílu mu dovává voda a inspiraci přináší vliv Měsíce. Vrba má energii romantické noci, plné básnických vizí. Zná mnohá tajemství. Je ochotná komunikovat, ale svoje tajemství drží pod pokličkou, ale nakonec, tak jako v pohádce o Králi Lávrovi, stejně vyjdou napovrch. Vrba umístěná na čtvrté pozici je stromem básníků a vizionářů.

Bardové, jedna ze tří větví dnešních druidů, se často zabývají skládáním básní a příběhů. Jsou to drobná dílka, kde hlavní roli hraje sama příroda, která bardy vždy inspirovala a bude inspirovat. Vytvořením těchto dílek, významem snad nepatrných, stává se náš adept skutečným bardem, nikoli člověkem, který si o bardech pouze čte. Smyslem barda je duchovní cesta a druidský výcvik. Účelem není stát se básníkem, i když ani to se nevylučuje.  Důvodem pro tuto bardskou činnost je učinit první krůček na cestě za vytvořením vlastních rituálů, které budou obsahovat formule vytvořené druidem dnešní doby.


 
 
JASAN

Jasan je náčelnický strom. Má vlastnosti člověka, který může vést druhé nebo řídit jejich činnost. Sílu a energii mu dodává oheň. Díky vodě se jasan dokáže pružně a chytře přizpůsobit. Jeho planetou je Slunce (je to sice z astronomického hlediska hvězda, ale pro účely astrologie se o něm hovoří jako o planetě). Slunce je planetou náčelníka. Stojí v čele sluneční soustavy a ostatní planety obíhají kolem něho. Slunce řídí kroky a rozhodnutí stromů pod svým vlivem a vede je k vysokým metám. Není náhodou, že keltské jméno NUINN přijal za své také známý autor a bývalý vrchní druid Ross Nichols.

Učení druidů se odehrává ve dvou rovinách. Jedna je světská, druhá je vnitřní rovinou ducha. O jasanu se říká, že stojí v bráně mezi světy. Tento vysoký strom v přeneseném slova smyslu vidí až za hranice našeho hmotného světa. Dávní Keltové (narozdíl od příznivců východních nauk) neupřednostňovali žádnou z těchto dvou rovin. Spíš jim šlo o jejich rovnováhu a harmonické propojení. Chápali, že obě roviny jsou stejně důležité, protože člověk má nejen duši, ale také hmotné tělo, které musí dostávat svou potravu.
bílá zima 001.JPG
bílá zima 002.JPG
bílá zima 003.JPG
DRUHÁ OGHAMOVA SKUPINA


HLOH

Duch hlohu je skromný, ale houževnatý. Miluje výzvy. Nechybí mu zápal ohně a bojovnost Marsu. Je to objevitel mezí a remízků, najdeme ho na okrajích lesa. Ale má také svoji jemnou stránkku, léčivé schopnosti drobných květů a očistné účinky červených malviček na podzim.

Rituální kruh kreslíme na úplném začátku rituálu. Je to energenická stopa, kterou nechává na zemi nebo v kruhovém prostoru kolem nás náš kuazováček, případně druidská magická hůlka. Kruh je sám o sobě magickým obrazcem bez začátku a konce. Vstupujeme do něho západní bránou. Hloh je však keřem, který můžeme použít k vyznačení jižní brány, která souvisí s ohnivým elementem podpořeným vlivem bojovníka Marsu, pod jehož vlivem získává hloh svou sílu.

 
DUB

Zatímco bříza je stromem bardů a tis je stromeme ovatů, dub je vtělením ducha druidského učení. Je to silný strom, který se dožívá vysokého věku. Baldachýnem svých větví chrání vegetaci a živočichy, kteří žijí pod ním. Je jejich ochráncem ve vnějším světě. Kořeny dubu jsou zapuštěny hluboko v zemi, podobně jako kořeny druidů v dávné tradici. Koruna dubu sahá vysoko do vzduchu. Umožňuje dubu výhled a přehled, který se postupně mění v letitou moudrost.

Dub je ztělesněním vlastností dávného druida a jeho tradic. Ochraňuje slabší tvory ve své blízkosti, tak jako náčelník nebo vrchní druid pečuje o své ovečky. Jeho duch hovoří to tom, že výjimečné schopnosti jdou ruku v ruce se zodpovědností a s péčí o druhé. A dub je mocným vládcem lesa.
 
CESMÍNA

Cesmína je bojovník za harmonii a rovnováhu. Má ráda samotu, ale o vánocích se rozsvítí šarlatovými bobulemi jako vánoční stromeček. V době, kdy slavíme zimní slunovrat, stává se nejkrásnější přírodní ozdobou našich domovů a oltářů.

Cesmína a břečťan tvoří nerozlučnou dvojici úzce spojovanou se zimním slunovratem. Zajímavé je, že Britové přičítají cesmíně mužský rod a břečťanu ženský. Tyto keře jsou velmi tradiční,  dokonce natolik, že prostupují více tradicemi. Červená barva bobulí symbolizuje krev Kristovu, zatímco břečťan se svými liánami ve tvaru spirály symbolizuje pouť duše živého tvora na cestě ke světlu.


 
LÍSKA
 
Líska je básník a vizionář. Roste u vody pod vlivem planety Merkur. Má pružnou energii vody, kterou doplňuje energie větru. Vítr si pohrává s jejími jehnědy na jaře,  zatímco koncem léta sklízíme lískové ořechy, které dávní Keltové spojovali chytrostí. Fakt je, že obsahují látky, které vyživují mozek, a ten potom lépe pracuje. Líska je opředena řadou bájí. Nejznámější hovoří o devíti lískách rostoucích kolem jezírka Segais. Lískové ořechy padají do vody a živí lososy, nejchytřejší a nejstarší keltská zvířata.

Bardové byli jednou ze tří větví dávných druidů. Byli to mágové a mystikové, kteří svoje vize dokázali propojit s uměním skládání veršů nebo písní. Inspirovala je hlavně příroda a za jeden z nejvíce inspirativních oghamových stromů byla považována právě líska.
Vidlice z lískového dřeva pomáhá proutkařům hledat vodu. Je to hlédání něčeho, co nemůžeme vnímat našimi fyzickými smysly, jinými slovy, je to hledání neviditelného. Tato práce patří do kompetence ovatů, další ze tří větví dávných druidů.
Líska je úzce propojena také s prací druida. Její dřevo je výbornou volbou pro zhotovení magické hůlky, kterou druid používá při rituální činnosti.

 
JABLOŃ

Jabloň má plody ve tvaru srdce a je krásná díky vlivu planety Venuše. Voda je jejím živlem. Jabloni dodává ženskost a poddajnost. Její měkké dřevo je vhodné pro drobné řezbářské práce. Ale hlavním aspektem jabloně je péče o naše zdraví. Jablka patří k nejzdravějšímu ovoci. Dají se uskladnit a konzumovat po celou zimu. Podle mnoha léčitelů právě plody rostoucí v naší oblasti jsou pro nás nejzdravější, stejně jako bylinky, které natrháme přímo pod svým oknem (neplatí pro lidi žijící ve znečištěném městě).

Zdraví a dlouhověkost patří neoddělitelně k dávným druidům, které si většinou představujeme jako osoby staršího věku, které dosáhly tohoto věku a druidské moudrosti po mnoha letech praktikování a zdravého života. Stejně jako naši předkové, také dnešní druidové považují život za posvátný, a to veškerý život, včetně toho svého. Mnozí hledají alternativní způsoby zdravého stravování, nebo provádí nějaké fyzické cvičení. Už jen pohyb a praktikování v přírodě, která je naší největší učitelkou, je léčivý.


 
OGHAM - PŘEHLEDNÁ TABULKA


AICME BŘÍZY

1.pozice - Bříza - Beith - B
2.pozice - Jeřáb - Luis - L
3.pozice - Olše - Fearn - F
4. pozice - Vrba - Saille - S
6. pozice - Jasan - Nuinn - N


AICME HLOHU


1. Hloh - Huathe - H
2. Dub - Duir - D
3. Cesmína - Tinne - T
4. Líska - Coll - C
5. Jabloň - Quert


AICME VINNÉ RÉVY

1. Vinná réva - Muinn - M (Ostružina)
2. Břečťan - Gort - G
3. Rákos - Ngetal - Ng (Janovec, Kapradiny)
4. Trnka - Straif - Str
5. Černý bez - Ruis - R


AICME BOROVICE

1. Borovice - Ailim - A (Jedle, Smrk, Jilm)
2. Hlodáš - Ohn - O
3. Jmelí - Ur - U (Vřes)
4. Topoly - Eadha - E (Osika)
5. Tis - Ido - I


AICME HÁJKU

1. Hájek - Koad - K (Kalina - Peith; Osika - Eadha)
2. Brslen - Oir
3. Zimolez - Uilleand
4. Barevné bobule (Angrešt - Iphin, Diphong; Jalovec - Aiteal, Šípková růže...)
5. Bukový nemeton (Buk - Eamancholl, Phagos; Moře - Mór)
 
POZNÁMKA

K tématu DRUIDŮ najdete spoustu článků na stránkách
www.druidoveavronelle.wz.cz
 
Případné dotazy směrujte na můj mail.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one