ČESKÁ VERZE STUDIA OBOD

16.JPG
17.JPG
18.JPG
VÝCVIK DRUIDA
 
Naše studium je praktickým výcvikem druidského mága. V širším slova smyslu se zabývá duchovní tradicí a mysteriemi na keltském základě. Účastník si vyzkouší různé techniky a sám se následně rozhodne, co je pro jeho cestu relevantní.

Druidové, kteří úspěšně dokončili toto studium, používají svoje znalosti nejen k obohacení vlastního života a k dalšímu bádání, ale často vedou workshopy, píší knihy, stojí v čele místních druidských skupin, organizují duchovní oslavy keltských festivalů apod. Často tak činí, i když absolvovali pouze část výcviku.DRUID - SOLITÉR

Někdy se stane, že se přihlásí ke studiu člověk, který si nepřeje být spojován s naší skupinou. Přeje si studovat víceméně tajně jako druid-solitér. Z toho důvodu nebude každý nový student automaticky považován za člena naší studijní skupiny, pouze pokud o to požádá. Samozřejmě mu to bude nabídnuto, ale záleží na něm. Není to povinné. Dochází tím v většímu oddělení studia od navazující činnosti. Zájemci o druidský výcvik podle OBOD nemusí mít pocit, že je bude někdo nutit, aby někam jezdili nebo dělali něco, co nechtějí...

rakytník-m.JPG
šípek.JPG
bříza-m.JPG


PODMÍNKY STUDIA


Věk nad 18 let a zaplacení poplatku.
Studium probíhá na stupních: bardů, ovatů a druidů, a to podle stanovených pravidel. 

 

Účastník kurzu dostane studijní materiály ve vytištěné podobě poštou a při práci s nimi udržuje kontakt se svým osobním mentorem pomocí elektronické pošty.

Studijní materiály jsou překladem z angličtiny do češtiny. Kurz, který vytvořilo Společenství bardů, ovatů a druidů (OBOD) ve Velké Británii, vychází ze staré tradice. Na jeho přípravě se podílelo několik desítek nejznámějších druidských autorů z celého světa, kteří zanechali v naší tradici nejvýraznější stopu. Česká verze je podobným způsobem doplňována o příspěvky, zkušenosti a projekty našich bardů, ovatů a druidů a o komentáře mentorky. 


Studium je individuální. Stupeň bardů při doporučeném tempu jedna lekce týdně trvá jeden rok.

Naše druidské studium je vhodné také pro osoby tělesně postižené, pro maminky na mateřské, pro majitele zvířecích farem a pro další účastníky, kteří vítají možnost domácího studia bez nutnosti někam cestovat a opouštět bydlišt
DALŠÍ INFORMACE o výcviku druidů a PŘIHLÁŠKY: jkarpiskova@volny.cz

Pozor! Řadu článků na druidské téma najdete na zastaralých stránkách: www.druidoveavronelle.wz.cz
které jsou průběžně aktualizované.

 

hájek.JPG
krajina.JPG
cesta.JPG
NAVAZUJÍCÍ DRUIDSKÉ AKTIVITY

 

Účastníci české verze druidského výcviku, kteří mají zájem, mohou se stát členy naší studijní skupiny pod názvem LIDÉ OGHAMU. V rámci této skupiny se mohou účastnit navazujících volnočasových aktivit, nebo přispět svými vlastními aktivitami, které nejsou v rozporu s praktikováním na straně dobra a s tradicí druidů. Kdo nemá zájem, nemusí se stát členem této skupiny a může studovat jako druid - solitér.

 CECH DRUIDŮ, skupina našich nejpokročilejších studentů, vede níže uvedené činnosti: 


a) setkání a duchovní oslavy keltských festivalů
b) sdílení vizí (dříve bardské a ovatské soutěže)
c) občasník zasílaný elektronicky
d) uzavřená diskuzní skupina na FB

Tyto aktivity jsou zdarma, ale od členů se očekává, že se na nich budou podílet.

Upozorňuji, že jakékoli navazující činnosti už nejsou součástí studia.
Nemají přesně určená pravila.
Probíhají na základě dobrovolnosti a vzájemné domluvy účastníků mezi sebou.

DŮLEŽITOST VIZÍ

Psaní básniček zachycujících ducha přírody není samoúčelné. Na pokročilejší úrovni budeme pracovat na sestavování druidských rituálů, a ty jsou tvořeny jednotlivými formulkami, které tvoří celý rituál.

Pokud jde o výtvarné vize, na stupni bardů nejčastěji kreslíme černobílé nebo barevné obrázky. Pracujeme ve dvourozměrném světě. Na stupni ovatů vyrábíme nebo si jinak pořizujeme rituální předměty. Pracujeme ve třírozměrném světě.

Při stavbě rituálního kruhu doplňujeme čtvrtý rozměr - čas. Kruh je určen středem a obvodem, na kterém jsou umístěny jednotlivé směry a síly univerza. Doplníme osm keltských festivalů na kole roku. Pracujeme formou symbolů, které ožívají při rituální práci. Správně provedené druidské rituály mají velkou sílu a jsou funkční. Pracují s časoprostorem.

 

POSVÁTNÝ HÁJ 
Léčivá vizualizace druidů

V dubovém lese mám svůj posvátný háj. Je to tajné místo na mýtině, kde v létě rostou magické byliny a barevní motýli sají jejich nektar. Zde se reálný a bájný svět propojují. Místo je skutečné a neskutečné současně a je výchozím bodem pro cesty do jiných dimenzí a časů. Pokud cítím fyzickou bolest, v posvátném háji se uvolňuje a mizí, protože toto místo je léčivé.

Není tu čas v pozemském slova smyslu, takže tu nikdo nestárne, ani netrpí žádnými neduhy. Je to svatyně, kam se mohu kdykoli uchýlit, nabrat sílu a energii. Je to místo duše a vnitřního putování.

V noci je posvátný háj obzvlášť mystický. Stromy, keře a jednotlivé větve vrhají mihotavé stíny, které se pohybují podle toho, jak měsíc pluje oblohou. Zvuky jsou hlasitější a vzduch je prosycen vůní nočních bylin. Právě v takových chvílích prováděli dávní druidové svou magickou práci. Posvátný háj druida je vlastně brána mezi světy. Pro ostatní lidi je to jen běžný les, ale druid je zde schopen vnímat magii posvátného místa za hranicí časoprostoru.

K otevření brány do jiných světů používáme rituál. Klíčem je dobrý úmysl a léčení. Rituálem své posvátné místo aktivuji. Meditace v posvátném háji přenáší věky a zkracuje vzdálenosti. Může nabídnout alternativní světy, které jsou tu přítomné v latentní podobě. To všechno si uvědomuji ve chvílích ztišení na lesním posvátném místě.

Setrvám zde tak dlouho, dokud nezískám pocit, že nastal čas k návratu. Potom za sebou zavřu tajnou bránu a vracím se dubovým lesem zpět do své reality. Pomohou mi tři prudké výdechy a lehká fyzická aktivita.
 
Šípky rozzáří
podzimní okraj lesa
kde víla plesá.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one