ÚVODNÍ STRÁNKA

bílá zima 013.JPG
bílá zima 014.JPG
bílá zima 015.JPG
DRUIDOVÉ - DRUID A PŘÍRODA - DRUID A DUCHOVNÍ CESTA - MYSTERIA DRUIDŮ
SYSTÉMY DRUIDŮ - ŠKOLY DRUIDŮ - UČENÍ DRUIDŮ - SPOLEČENSTVÍ DRUIDŮ 


 

BARD je mystický básník, kronikář a vypravěč. Pracuje také s dalšími druhy umění a jejich prostřednictvím přináší vnitřní vhledy z jiných světů do dnešní reality.

OVAT studuje přírodu a přírodní zákony z duchovního pohledu. Svoje vědomosti používá ku prospěchu svých přátel a celého okolí.

DRUID studuje veškeré souvislosti dávného magického systému a učí se s ním pracovat. Rád pomáhá dalším adeptům na této cestě.

DRUID NA VLASTNÍCH NOHOU dokončil svoje oficiální druidské studium, ale ve své druidské cestě pokračuje dál.Aktuální informace najdete na záložce
ČESKÁ VERZE STUDIA OBOD
 
ČTVRTÁ OGHAMOVA SKUPINA

Čtvrtá aicme je důležítá tím, že její stromy představují samohlásky, bez kterých bychom nemohli tvořit slova a používat ogham k předávání zpráv.
Stromy na prvních třech pozicích najdete na záložce "SKUPINA 3 - 4".
 
 
TIS

Spojení tisu se Samhuinnem a s ovaty je zcela zjevné. Tisu jsou přičítány vlastnosti jako cestování časem, průnik mezi světy, magie neznámého a transformace. Tis nedorůstá velné výšky, ale budí dojem nesmrtelnosti, protože jeho paměť často sáhá dál, než paměť lidská. Jakmile uhnije jedna část jeho kmeme, nahradí ji jiná, nebo hned několik vzájemně propletených kmínků.

Vzhledem k pevnosti dřeva a magickým účinkům, které tisu druidové přičítali, používalo se tisové dřevo ke zhotovování hůlek pro rituální účely. Měkké, ale osučasně trvanlivé dřevo tisu bylo ideální pro tzv. "oghamová dřívka" určená k věštění. Byly to kousky dřeva, do kterých byly vyřezány oghamovy znaky. Oblíbenou dobou pro věštby byl blížící se zimní slunovrat. Meditace s výhledem na tis přinášela našim předkům hluboké vnitřní zážitky. Ale pozor! Veškeré části tisu jsou jedovaté a slabším jedincům se nedoporučuje zdržovat se v jeho blízkosti déle, než je nutné.

Dnes se s tisem setkáváme spíš v parcích a v zahradách než ve volné přírodě. Doba tisu začíná příletem havranů, kteří letos do Brna přílétli 4. listopadu. Havran, stejně jako tis, byl v minulosti považován za strážce brány do jiného světa. Měl však privilegium někdy za tuto bránu nahlédnout. Vede nás do zimní samoty, která může být krutá, ale také nám může otevřít dveře k hlubšímu poznání. Tis je typickým stromem pro toto období, stejně jako jeho opeřený přítel havran.

 
PODZIM - ČAS VODY
 
Keltský podzim začíná 1. srpna o festivalu Lughnasadh, vrcholí o podzimní rovnodennosti 21. září, a končí na konci října. Od listopadu začíná zimní období a nový keltský rok. Podzimní rovnodennost nazýváme ALBAN ELFED - v překladu znamená světlo vody nebo světlo břehu. Jak název napovídá, podzim je časem vody.

VODA je jednou ze čtyř základních sil univerza. Pro lepší srozumitelnost tyto síly často označujeme jako elementy nebo přírodní živly. Jsou čtyři, stejně jako světové strany, které určují jejich místo v rituálním kruhu druidů. Působnost základních sil univerza má širší rozměr. VODA svými vlastnosti zastupuje veškeré kapaliny, ZEMĚ představuje pevné látky, VZDUCH zastupuje plyny a OHEŇ transformaci, čili přeměnu jedné látky v jinou.

VODA má v našem rituálním kruhu místo na západě. ZÁPAD představuje na Kole roku podzim v přírodě. Z hlediska dne je západ spojován s večerem a v lidském životě představuje stáří.

Jedním z důvodů, proč dávní druidové umístili vodu na západní stranu svého rituálního kruhu je, že voda obklopuje Britské ostrovy a Evropy ze západní strany. Atlantický oceán omývá porutgalské, španělské, britské a irské břehy. Svými proudy ovlivňuje klimatické podmínky v celé Evropě, včetně České a Slovenské republiky. Možná jste si všimli, že většina mraků přinášejících déšť přichází na naše území právě ze západu.

Voda je měkká a poddajná. V mžiku vyplní každou skulinku, které se přizpůsobí svým tvarem. Ale umí být také zuřivá a zničující, pokud se projeví jako bouře nebo tsunami. Nemusí být vždy hřejivě teplá a vyživující, dokáže být také chladná a kruhá. Pokud zkoumáme vlastnosti vody, musíme připustit, že tato síla je nositelkou ŽENSKÉHO prvku. Dávní mořeplavci a vypravěči tajemných příběhů si dokázali tyto vlastnosti personifikovat do postav vodních víl - undin.

Byli přesvědčeni, že při plavbě po moři na vlastní oči viděli sirény a mořské panny, které je okouzlily a omámily natolik, že ztratili pud sebezáchovy a nechali se vlákat do jejich království. Dávné báje, příběhy a pohádky se po staletí přenášely z generace na generaci, a díky tomu tyto bytosti stále žijí v našem vědomí.

Nicméně existuje pár lidí, kteří o sobě tvrdí, že se s vodními vílami - undinami - setkali osobně. Jedním z nich je WILLIAM R. MISTELE, vysokoškolský lektor a renomovaný spisovatel žijící na Hawai. Zajímavé je, že sám sebe považuje za žáka moravského hermetika FRANTIŠKA BARDONA, který zemřel v komunistickém vězení v Brně. Jeho knihy musely být publikovány nejprve v Německu, a teprve po sametové revoluci vyšly česky u nás.

WILLIAM R. MISTELE studoval dílo Františka Bardona a následně navázal kontakt s řadou undin a jejich královen. O tom, co se od nich dozvěděl, podává svědectví v knížce UNDINES, která vyšla tento rok v nakladatelství MALVERN - a pozor, dosud není rozebraná!!!

Autor popisuje svoje setkání s  těmito vodními tvory, které řadí mezi elementály - základní přírodní duchy. Undiny jsou pro velkou většinu z nás neviditelné, ale exstují způsoby, jak s nimi můžeme komunikovat, a to buď slovně, nebo vnitřní cestou.

Autor seznamuje čtenáře s vodními vílami krok za krokem. Vede je do vodního světa formou několika jednoduchých meditativních cvičení. Poskytuje mnoho cenných informací ve všeobecné rovině, ale uvádí také řadu osobních zkušeností, když popisuje různé druhy setkání a komunikace s těmito tvory, včetně zevruvného návodu, jak můžeme undiny kontaktovat.

Ale i kdyby se vám to nepodařilo, nebo něco takového nemáte ani v úmyslu zkoušet, stejně stojí zato přečíst si knížku, jakých u nás moc není. A vzhledem k vodní tématice hodí se právě pro tuto roční dobu. Možná bych mohla ještě dodat, že ukázky z díla Williama R. Mistele najdeme také ve druidském učení, které prezentuje OBOD.
 

POZOR, KURZY OBOD - ČESKÁ VERZE - KONČÍ!
SOUČASNĚ KONČÍ TAKÉ NOVÝ KURZ CESTA STROMŮDůvodem je nezájem o tento druh praktického studia.
Další adepti se mohou hlásit na anglickou verzi přímo k britskému OBOD.
V případě zájmu mohou být kurzy obnoveny.
S současné době mohou být přijati dva studenti ročně jako soukromí žáci.

Skupina LIDÉ OGHAMU pokračuje ve své činnosti.
Nově budou do ní přijímáni studenti anglické verze, kteří prokáží, že absolvovali alespoň stupeň bardů. 
02.JPG
03.JPG
OGHAM - PŘEHLEDNÁ TABULKA


AICME BŘÍZY

1.pozice - Bříza - Beith - B
2.pozice - Jeřáb - Luis - L
3.pozice - Olše - Fearn - F
4. pozice - Vrba - Saille - S
6. pozice - Jasan - Nuinn - N


AICME HLOHU


1. Hloh - Huathe - H
2. Dub - Duir - D
3. Cesmína - Tinne - T
4. Líska - Coll - C
5. Jabloň - Quert


AICME VINNÉ RÉVY

1. Vinná réva - Muinn - M (Ostružina)
2. Břečťan - Gort - G
3. Rákos - Ngetal - Ng (Janovec, Kapradiny)
4. Trnka - Straif - Str
5. Černý bez - Ruis - R


AICME BOROVICE

1. Borovice - Ailim - A (Jedle, Smrk, Jilm)
2. Hlodáš - Ohn - O
3. Jmelí - Ur - U (Vřes)
4. Topoly - Eadha - E (Osika)
5. Tis - Ido - I


AICME HÁJKU

1. Hájek - Koad - K (Kalina - Peith; Osika - Eadha)
2. Brslen - Oir
3. Zimolez - Uilleand
4. Barevné bobule (Angrešt - Iphin, Diphong; Jalovec - Aiteal, Šípková růže...)
5. Bukový nemeton (Buk - Eamancholl, Phagos; Moře - Mór)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one